Milion złotych na doświetlenie 33 przejść dla pieszych w województwie śląskim… bez powiatu lublinieckiego

Milion złotych na doświetlenie 33 przejść dla pieszych w województwie śląskim… bez powiatu lublinieckiego

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wytypował 33 przejścia dla pieszych, które zostaną objęte programem polegającym na doświetleniu i poprawie oznakowania. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez zapewnienie właściwej widoczności pieszego na przejściach dla pieszych i w bezpośrednim otoczeniu.

Po ogłoszeniu tej informacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wystąpiliśmy z prośbą do ZDW Katowice o podanie spisu wytypowanych lokalizacji. Na liście nie znalazło się ani jedno przejście wytyczone w powiecie lublinieckim. W kolejnej korespondencji z Zarządem Dróg Wojewódzkich zapytaliśmy o powody takiej decyzji…

“Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego zobowiązały się przekazać samorządowi województwa środki finansowe w formie darowizny, o łącznej wartości ponad 1 mln zł (WORD w Bielsku Białej – 200 tys. zł, WORD w Częstochowie – 200 tys. zł, WORD w Katowicach – 650 tys. zł). Program realizowany będzie przy udziale Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, który wytypował 33 przejścia dla pieszych, które zostaną objęte modernizacją. Przejścia zostaną doświetlone i lepiej oznakowane, a realizacja zadania przewidziana jest na koniec 2021 roku” – czytamy na oficjalnej stronie Urzędu Marszałkowskiego [20.07. br].

To ruch w stronę poprawy bezpieczeństwa na drogach, szczególnie na newralgicznych przejściach dla pieszych, z których korzystają dzieci i młodzież – podkreślał Marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski w trakcie podpisywania umów z dyrektorami Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.

Na liście znalazło się 19 przejść dla pieszych znajdujących się na terenie powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, zawierciańskiego i tarnogórskiego oraz 14 przejść zlokalizowanych w powiatach pszczyńskim i bieruńsko-lędzińskim.

W związku z tym, zapytaliśmy przedstawicieli katowickiego ZDW o to: czy w ramach programu przewidziano składanie wniosków przez gminy zainteresowane doświetleniem swoich przejść? Czy Zarząd Dróg Wojewódzkich informował gminy o takiej sposobności oraz czy do ZDW wpłynęły wnioski z gmin powiatu lublinieckiego lub Starostwa Powiatowego w Lublińcu? Jeśli tak, to które przejścia wskazano we wnioskach i dlaczego nie znalazły się one na liście rankingowej?

Gminy nie miały możliwości możliwości składania wniosków o włączenie do listy wytypowanych lokalizacji. Do tegorocznej edycji listę przejść dla pieszych, które zostaną doposażone w infrastrukturę niezbędną do ich doświetlenia, opracowano na podstawie wiedzy, którą dysponuje tutejszy Zarząd w zakresie zagrożenia pieszych oraz na podstawie nocnych lustracji dróg wojewódzkich przeprowadzonych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach – czytamy w odpowiedzi Zbigniewa Tabora, dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.