149 milionów na remonty dróg w woj. śląskim. Które inwestycje w POWIECIE LUBLINIECKIM załapały się na rządowe dofinansowanie?

149 milionów na remonty dróg w woj. śląskim. Które inwestycje w POWIECIE LUBLINIECKIM załapały się na rządowe dofinansowanie?

Województwo śląskie otrzyma od rządu ponad 149 mln złotych na remont, przebudowę i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).

W całej Polsce wsparcie uzyska 2 189 zadań, w tym 622 to drogi powiatowe i 1 567 to drogi gminne. Dzięki temu planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3,9 tys. kilometrów dróg (2,1 tys. km powiatowych i 1,8 tys. km gminnych). Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2021 roku to ponad 3,26 miliardy zł. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1,4 mld zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1,2 mld zł. Wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.

Gminy i powiaty województwa śląskiego otrzymają 149 342 567,02 zł na realizację 95 zadań (w tym na 34 zadania kontynuowane z poprzednich lat), które przeznaczą na inwestycje drogowe – czytamy w komunikacie prasowym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Listę zadań wskazanych do dofinansowania podzielono na dwie części – powiatową i gminną. Dodatkowo rozbito je na zadania podstawowe (z zapewnionym dofinansowaniem) oraz zadania rezerwowe – oczekujące na dofinansowanie w przypadku gdy któreś z zadań podstawowych nie doszłoby do skutku.

Jak wypadły wnioski złożone przez samorządy zlokalizowane w powiecie lublinieckim?

Powody do zadowolenia będą mieli mieszkańcy gminy Ciasna. Jeśli chodzi o drogi powiatowe – na przedostatnim 34. miejscu na liście podstawowej znalazła się przebudowa odcinka ulicy Szkolnej w Wędzinie. Inwestycja realizowana będzie wspólnie przez Starostwo Powiatowe i gminę. Łączna wartość przedsięwzięcia to ponad 2,9 miliona złotych, z czego kwota dofinansowania to ponad 1,6 mln złotych. Termin zakończenia prac wyznaczono na październik 2021.

W zestawieniu dróg gminnych, na liście podstawowej (25 miejsce) sklasyfikowano zadanie pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej ul. Przemysłowej w Lisowie. Gmina Herby zamierza przeznaczyć na ten cel 2 990 304 złotych. Dzięki RFRD samorząd może liczyć na spore dofinansowanie w kwocie 1,5 mln złotych. Inwestycja powinna zakończyć się w marcu przyszłego roku.

Powracamy do gminy Ciasna, która w kategorii gmin otrzyma dofinansowanie na “Budowę kompletnej sieci dróg nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej położonej od ulicy Lipowej do linii lasu w Ciasnej” (30 miejsce na liście). Jest to zadanie wieloletnie, o całkowitej wartości aż 19,6 mln złotych. Obejmuje ono budowę dróg o łącznej długości 3,91 km z chodnikami i oświetleniem, przejściami dla pieszych oraz z elementami uspokojenia ruchu. Inwestycja ma zakończyć się w grudniu 2027 roku. Wysokość tegorocznego dofinansowania w ramach RFRD to ponad 430 tysięcy złotych.

Na liście rezerwowej obejmującej drogi gminne odnajdujemy inwestycję zaplanowaną w gminie Pawonków (9 pozycja). Zadanie dotyczy przebudowy ulic: Dębowej, Kanuskiej, Wiejskiej i Granicznej w Łagiewnikach Wielkich i Dralinach. Według założeń, inwestycja ma zakończyć się w październiku 2022. Jej całkowita wartość sięga ponad 3,8 mln złotych, natomiast wysokość dofinansowania w 2021 roku wyniosłaby 900 tysięcy.

Na miejscu 50 w rezerwowym zestawieniu dróg gminnych znalazła się inwestycja zaplanowana w gminie Boronów – to przebudowa drogi w sołectwie Grojec o wartości ponad 845 tysięcy złotych. Trudno przypuszczać aby przedsięwzięcie załapało się na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeśli jednak pojawiłaby się możliwość otrzymania wsparcia, dofinansowanie sięgałoby 422 tysięcy.

Które wnioski z terenu powiatu lublinieckiego nie zostały zakwalifikowane do RFRD 2021?

Gmina Boronów – Przebudowa ulicy Słonecznej w Zumpach;

Gmina Lubliniec – Przebudowa dróg gminnych nr 440028S ul. Głowackiego i Staszica oraz nr 440 059S ul. Ligonia wraz z przebudową kanalizacji deszczowej;

Gmina Lubliniec – Przebudowa dróg gminnych ul. Kardynała Hlonda nr  440 034S, Górniczej nr 440 030S, Księdza Cebuli nr 440 009S w Lublińcu.

Kompletna lista zadań przeznaczonych do dostępna jest: TUTAJ

Więcej informacji na temat Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: TUTAJ

Zdjęcie: archiwum

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.