Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego dobrą okazją do podsumowania działalności WSN w Lublińcu. Liczby… niepokoją

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego dobrą okazją do podsumowania działalności WSN w Lublińcu. Liczby… niepokoją

Choroby psychiczne w Polsce wciąż są tematem wstydliwym. W uznaniu fachowców, osoby z zaburzeniami psychicznymi nadal postrzegane są stereotypowo, z uprzedzeniem typu: “groźny dla otoczenia”, “niepoczytalny”, “niebezpieczny”.

To właśnie stosunek społeczeństwa do chorych psychicznie oraz stan wiedzy o zaburzeniach psychicznych leży u podstaw uznania 10 października Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego, który obchodzony jest na całym świecie od 1992 roku.

To międzynarodowy dzień globalnej edukacji w zakresie zdrowia psychicznego, zwiększania świadomości i wspierania walki ze stygmatyzacją społeczną. Inicjatorem przedsięwzięcia była World Federation for Mental Health, globalna organizacja zajmująca się zdrowiem psychicznym. Co roku w tym dniu tysiące osób na całym świecie prowadzą działania uświadamiające, aby zwrócić uwagę na choroby psychiczne i ich wpływ na życie ludzi na całym świecie.

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu poprzez świadczone usługi zdrowotne nieustannie wskazuje na pozytywne aspekty korzystania z profesjonalnego wsparcia psychiatrycznego oraz psychologicznego, a przede wszystkim czyni starania, aby wizerunek pacjenta z zaburzeniami psychicznymi uległ poprawie – czytamy w nadesłanym komunikacie prasowym.

Należy pamiętać, że problemy zdrowia psychicznego dotyczą wszystkich środowisk, wszystkich kultur, grup społecznych i wiekowych.

W porównaniu z rokiem ubiegłym, w społeczeństwie obserwuje się wzrost zaburzeń psychicznych – również na obszarze powiatu lublinieckiego.

Średnio w latach ubiegłych w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu leczyło się około 5 tysięcy pacjentów, w tym 1,1 rys. z terenu powiatu lublinieckiego. W tym roku w placówce przyjęto już 3 500 Pacjentów. 509 osób to mieszkańcy powiatu lublinieckiego, leczący się m.in.: na schizofrenię (105 osób), na depresję i zaburzenia lękowe (45 osób) oraz przebywający na leczeniu odwykowym (154 osoby).

Celem działania Szpitala jest:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;
 • promocja zdrowia.

Do zadań Szpitala należy:

 • udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych;
 • udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne;
 • udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
 • prowadzenie działalności diagnostycznej;
 • świadczenie usług farmaceutycznych;
 • prowadzenie działań z zakresu zdrowia publicznego, w tym profilaktyka chorób, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;
 • uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;
 • uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób;
 • orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy;
 • wykonywanie badań sądowo-psychiatrycznych oraz obserwacji na zlecenie sądów i prokuratury;
 • realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i ochroną ludności.

Szpital może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność, w tym działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza, polegającą na:

 • najmie, dzierżawie, oddaniu w użytkowanie aktywów trwałych Szpitala;
 • świadczeniu usług parkingowych;
 • świadczeniu usług transportowych;
 • świadczeniu usług związanych z zakwaterowaniem;
 • świadczeniu usług hotelarskich;
 • świadczeniu usług gastronomicznych;
 • świadczeniu usług wykonywania sekcji i przechowywania zwłok;
 • świadczeniu usług kserograficznych;
 • świadczeniu usług technicznych;
 • świadczeniu usług pralniczych;
 • sprzedaży i odsprzedaży mediów;
 • prowadzeniu działalności szkoleniowej na rzecz osób posiadających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • udostępnianiu zasobów Szpitala innym podmiotom w celu prowadzenia przez nie działalności szkoleniowej na rzecz osób posiadających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • udostępnianiu zasobów Szpitala i wykonywaniu świadczeń w związku z prowadzeniem badań klinicznych.

Oficjalna strona internetowa Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego: TUTAJ

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.