ANKIETA dla mieszkańców powiatu lublinieckiego. Temat przewodni – turystyka i rozwój ścieżek rowerowych

ANKIETA dla mieszkańców powiatu lublinieckiego. Temat przewodni – turystyka i rozwój ścieżek rowerowych

Jak informowaliśmy w ostatnich dniach lutego, Powiat Lubliniecki oraz Gminy: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków i Woźniki podjęły się wspólnego opracowania “Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021-2030” oraz “Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021–2030”.

W ramach prac nad dokumentami przewidziany jest aktywny udział społeczeństwa, m.in. poprzez udział w badaniach ankietowych, w badaniach fokusowych i warsztatach strategicznych.

Podstawowym celem Strategii będzie stworzenie narzędzi strategiczno – planistycznych wspierających proces zarządzania obszarem powiatu lublinieckiego na rzecz rozwoju turystycznego z uwzględnieniem rozwoju ścieżek. To również wypracowanie podstaw do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe (w tym środki z nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027) oraz do wydatkowania środków własnych w sposób celowy, zgodnie ze zidentyfikowanymi priorytetami.

W marcu samorządy zapraszają do wzięcia udziału w badaniach ankietowych dotyczących rozwoju turystyki i ścieżek rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego. Ankietę można wypełnić drogą internetową oraz korzystając z wersji papierowej dystrybuowanej na terenie gmin, od 8 marca 2021 r. do 1 kwietnia 2021. Ankietę można również pobrać w postaci plików PDF i DOCX, a po wypełnieniu złożyć w siedzibie właściwego Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy z terenu powiatu lublinieckiego lub w Starostwie Powiatowym w Lublińcu.

Możliwe jest również przesłanie wypełnionego skanu Ankiety drogą elektroniczną, z wykorzystaniem systemu SEKAP, ePUAP lub pocztą e-mail na adres właściwego urzędu.

Zebrane opinie wyrażone w badaniu ankietowym będą elementem wspierającym określenie kluczowych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych oddziałujących na funkcjonowanie naszych miast i gmin w zakresie turystyki i rozwoju ścieżek rowerowych oraz pomogą zaplanować konkretne rozwiązania we wskazanych obszarach.

Bieżące informacje na temat postępów w realizacji tego wspólnego projektu będą pojawiały się na stronach internetowych Urzędów Gmin oraz na specjalnie dedykowanym temu przedsięwzięciu profilu o nazwie “Turystyka i ścieżki rowerowe na ziemi lublinieckiej”, w portalu społecznościowym Facebook. Zachęcamy do śledzenia wszelkich informacji związanych z realizacją tego ważnego dla ziemi lublinieckiej projektu.

Zdjęcie: Małgorzata Bednarek

ANKIETA ONLINE: TUTAJ

ANKIETA, plik PDF: TUTAJ

ANKIETA, plik DOCX: TUTAJ

FACEBOOK, Turystyka i ścieżki rowerowe na ziemi lublinieckiej: TUTAJ

  1. Ani pół pytania o rodzaj i stopień niepełnosprawności rowerzysty ani o potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Tymczasem większość obecnych ścieżek nie jest dostępna dla ozn, ani dla osób poruszających się na rowerach trójkołowych. Projekty unijne nakładają wymóg dostosowania wszystkich nowych inwestycji dla ozn. Jak nowe ścieżki będą dostosowane? Na papierze?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.