Apel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu w sprawie podejrzenia lub stosowania przemocy domowej

Apel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu w sprawie podejrzenia lub stosowania przemocy domowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wystosował apel do wszystkich mieszkańców Lublińca, w tym do pracowników szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków, uwrażliwiający na potrzebę skutecznego reagowania w przypadku podejrzenia lub stosowania przemocy domowej, szczególnie wobec dzieci.

Obecnie w czasie epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 jest to szczególnie trudne wobec panującej izolacji, stosowanych lockdown’ów, czy zdalnej pracy i nauki.

Pracownicy MOPS zwracają się z apelem by chronić w szczególności interes najmłodszej i najbardziej bezbronnej grupy mieszkańców Lublińca – a mianowicie dzieci, które w przypadku krzywdzenia, doznawania przemocy, agresywnych zachowań ze strony najbliższych, rodziców czy opiekunów są pozbawione lub ograniczane w przysługujących im prawach, godności.

W BEZPIECZNY SPOSÓB MOŻNA ZGŁOSIĆ PODEJRZENIE KRZYWDZENIA, PRZEMOCY BĄDŹ JEJ STOSOWANIE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLŃCU:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Oświęcimska 30
42-700 Lubliniec
tel. 34 3562005, 34 3510165,
email: zinter@mops.lubliniec.pl
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00 – 15:00

  1. Sugeruje ostrożność w tego typu kontaktach z lublinieckim MOPS. Przymonina się sprawa gdzie zamiast pomocy dziecku MOPS kieruje pismo do sądu rodzinnego. Notabene pracownik który je sporządził i tak w czasie rozmowy z dyrekcją przyznał iż nie wszystko co w nim zawarto jest prawdą.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.