Będą nowe domy i kluby dla seniorów!

Będą nowe domy i kluby dla seniorów!

KRAJ. Dzięki dofinansowaniu z rządowego programu „Senior+” w tym roku może powstać blisko 250 nowych domów i klubów dla seniora. Pieniądze trafią również do samorządów prowadzących już tego typu placówki. Łączna kwota dofinansowania to 62,6 mln złotych.

W ramach tegorocznej edycji programu „Senior+” samorządy z całej Polski złożyły ponad 700 wniosków, a większość z nich została zakwalifikowana do uzyskania dotacji. Ponad 60% ofert dotyczy dofinansowania bieżącej działalności już istniejących domów i klubów dla seniorów. Pozostałe wnioski zakładają natomiast uruchomienie nowych placówek, w których dzięki dofinansowaniu o wartości blisko 38,1 mln zł ma powstać 5,6 tys. miejsc dla osób starszych.

– Cieszy nas fakt, że samorządy chętnie przystąpiły do konkursu, a zdecydowana większość przesłanych ofert spełniała warunki formalne, dzięki czemu mogliśmy przyznać dofinansowania. To dobra wiadomość przede wszystkim dla seniorów. Dzięki środkom z programu „Senior+” rozbudowana zostanie sieć placówek, w których osoby starsze znajdą dedykowaną dla siebie ofertę zajęć – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Celem wieloletniego programu „Senior+” jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, a działania realizowane w tym zakresie zakładają rozbudowę sieci dziennych domów oraz klubów dla seniorów. O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać gminy, powiaty i samorządy województw. Dotację można uzyskać na:

  • utworzenie oraz wyposażenie dziennych domów i klubów „Senior+” – w pierwszym przypadku dofinansowanie może wynieść maksymalnie 300 tys. złotych, a na utworzenie klubów dla seniorów można dostać z kolei 150 tys. złotych. W ten sposób sfinansowane może zostać nawet 80% całkowitego kosztu realizacji zadania;
  • bieżącą działalność istniejących już placówek – na utrzymanie jednego miejsca w dziennym domu „Senior +” można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 300 złotych dofinansowania, z kolei na utrzymanie jednego miejsca w klubie „Senior +” – do 200 złotych miesięcznie. W tym przypadku dotacja może stanowić maksymalnie 40% całkowitego kosztu realizacji zadania.

W domach i klubach seniora osoby starsze mogą wspólnie z innymi spędzić czas, m.in. korzystając z oferty kulturalnej czy zajęć sportowych. Mają również zapewnione posiłki oraz opiekę i pomoc w czynnościach dnia codziennego. W 2018 roku powstało 260 nowych placówek tego typu, a 229 już działających skorzystało ze środków przeznaczonych na utrzymanie istniejących klubów i domów seniora. Podobnie jak w ubiegłym roku budżet na realizację programu wynosi w sumie 80 mln zł.

Źródło: katowice.uw.gov.pl / MRPiPS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.