Bezrobocie w gminach powiatu lublinieckiego. Porównujemy dane z końca grudnia 2021 i 2020 roku

Bezrobocie w gminach powiatu lublinieckiego. Porównujemy dane z końca grudnia 2021 i 2020 roku

Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu, w okresie od 31 grudnia 2020 do 31 grudnia 2021, łączna liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych, zamieszkujących nasze gminy, spadła z 1678 do 1473 (205)

Stopa bezrobocia na koniec listopada 2021 wyniosła 5,1%, a więc mniej w stosunku do 5,8% z 30 listopada 2020. 

Poprawę sytuacji notujemy wśród kobiet – to spadek o 156 osób względem końca 2020 roku, przy jednoczesnym spadku liczby bezrobotnych mężczyzn o 49 osób.

Na koniec grudnia 2021 liczba zarejestrowanych bezrobotnych z prawem do zasiłku wyniosła 173 (w tym 98 kobiet), natomiast w ostatnim dniu grudnia 2020 były to odpowiednio 252 i 142 osoby.

Spadek liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Lubliniec w przeciągu 2022 roku notujemy we wszystkich gminach powiatu lublinieckiego: Boronów 19, Ciasna 21, Herby 31, Kochanowice 16, Koszęcin 46, Lubliniec 21, Pawonków 26, Woźniki 25. Razem 205.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.