Budowa rurociągu paliwowego Boronów – Trzebinia wkracza na terytorium Gminy Woźniki. Ruszają prace geodezyjne

Budowa rurociągu paliwowego Boronów – Trzebinia wkracza na terytorium Gminy Woźniki. Ruszają prace geodezyjne

Już 15 marca w Gminie Woźniki rozpoczną się prace geodezyjne prowadzone w związku z planowaną budową rurociągu paliwowego Boronów – Trzebinia. Jest to etap przygotowawczy przed wejściem na teren nieruchomości objętych decyzją z 4 sierpnia 2020, dotyczącą lokalizacji inwestycji w rejonie Woźnik.

Trwająca inwestycja zakłada budowę rurociągu produktowego o długości​ ok. 97 km, relacji Boronów – Trzebinia, przebiegającego przez tereny województwa śląskiego i małopolskiego (w sumie jedenaście gmin) wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury oraz budową dwóch nowych pompowni paliw na trasie rurociągu Płock – Koluszki – Boronów, które zapewnią osiągnięcie zakładanych przepustowości i maksymalizację przeładunków paliw na odcinku Płock – Trzebinia.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa poprzez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego z Zakładu Głównego PKN ORLEN S.A.

Na działkach w obrębach: Woźniki, Babienica, Lubsza, położonych na trasie planowanego rurociągu, geodeci będą wykonywać tyczenia obszaru objętego pracami budowlanymi. Ich prace będą prowadzone zgodnie z zapisami Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – podkreślają władze Gminy Woźniki w komunikacie opublikowanym na stronie Urzędu Miejskiego.

Pytania w sprawie prac geodezyjnych można kierować do Przedstawiciela Generalnego Wykonawcy Inwestycji (tel. 731 690 900) – w zakresie prac geodezyjnych. Kierownik budowy (tel. 668 212 799) – w zakresie informacji o robotach budowlanych. Pod numerem telefonu 600 329 027 można uzyskać informację o całościowym przebiegu inwestycji.

*     *     *

Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia realizowana jest w oparciu o Ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Inwestorem jest przedsiębiorstwo PERN S.A, spółka skarbu państwa odpowiedzialna za magazynowanie oraz logistykę ropy naftowej i paliw. Zadanie realizuje konsorcjum firm budowalnych Agat S.A. z siedzibą w Koluszkach i ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Rurociąg produktowy Boronów – Trzebinia wyposażony będzie w liniowe stacje zasuw, rozdzielnie technologiczne, instalacje i obiekty ochrony rurociągów przed korozją, urządzenia służące do sterowania stacjami zasuw i stacjami ochrony oraz w obiekty i urządzenia systemów łączności i nadzoru rurociągów przesyłowych dalekosiężnych.

Budowa obejmować będzie prace geodezyjne, usunięcie roślinności i zdjęcie urodzajnej warstwy ziemi oraz rozmieszczenie i spawanie rur. Po zakończeniu prac rozpocznie się rekultywacja mechaniczna i porządkowanie terenu – zasypanie ułożonego rurociągu warstwą ziemi o miąższości nie mniejszej niż 1 m, a także odbudowa systemów melioracyjnych i istniejącej infrastruktury. Kolejnym etapem będzie oznaczenie trasy rurociągu.

Przed uruchomieniem systemu, wykonane zostaną próby oraz przeprowadzony zostanie odbiór techniczny instalacji, a następnie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i formalne przekazanie rurociągu do eksploatacji.

Inwestycję od początku wspierali Poseł Ziemi Lublinieckiej Andrzej Gawron oraz wójt gminy Boronów Krzysztof Bełkot. Już na przełomie lutego i marca 2019 roku mieszkańcy gminy mogli wypełniać ankiety dotyczące planowanej inwestycji. 28 listopada poseł Gawron i wójt Bełkot wzięli udział w spotkaniu w bazie paliwowej PERN S.A. w Boronowie, gdzie prowadzono rozmowy o planach związanych z przedsięwzięciem.

PRZEBIEG INWESTYCJI można śledzić na stronie: boronowtrzebinia.pl

Zdjęcie powyżej: zbiornik w Boronowie [biuroprasowe.pern.pl]

  1. Nie bardzo Pan opisał na czym polegało wsparcie obu wymienionych Panów tej inwestycji i jakie to ankiety wypełniali mieszkańcy, można to uzupełnić ?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.