Budowa rurociągu paliwowego Boronów – Trzebinia wkroczyła w kolejny etap

Budowa rurociągu paliwowego Boronów – Trzebinia wkroczyła w kolejny etap

W gminie Boronów, na terenie działek wskazanych w decyzji lokalizacyjnej Wojewody Śląskiego, rozpoczęła się budowa rurociągu paliwowego Boronów – Trzebinia. Inwestycja wkroczyła w etap prac terenowych.

W pierwszej fazie objęła ona przegląd saperski oraz analizę archeologiczną. Następnie na teren prac przetransportowano sprzęt budowlany i materiały niezbędne do realizacji inwestycji. Kolejnym etapem są roboty ziemne, w tym m.in. zdjęcie i zabezpieczenie humusu – urodzajnej warstwy gleby.

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych oraz przeprowadzeniu prób rurociągu, nastąpi przywracanie stanu właściwego terenu, a wartościowa dla roślin gleba powróci na swoje miejsce.

Prace realizowane są od 15 kilometra rurociągu (przy autostradzie A1) w kierunku Boronowa.

Wcześniej, bo połowie marca w gminie Boronów i Woźniki rozpoczęły się prace geodezyjne. Był to etap przygotowawczy przed wejściem na teren nieruchomości objętych Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w sektorze naftowym z 4 sierpnia 2020 roku.

Na działkach w obrębie Boronów oraz w obrębach: Woźniki, Babienica, Lubsza, położonych na trasie planowanego rurociągu, geodeci wykonali tyczenia obszaru objętego pracami budowlanymi – ten etap zakończono w sobotę 15 maja.

*       *       *

Prace budowlane prowadzone są przez konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Agat S.A. z siedzibą w Koluszkach i ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Inwestorem jest PERN S.A. – krajowy i regionalny lider logistyki naftowej. Grupa zarządza siecią rurociągów naftowych i produktowych, posiada około 3,5 mln m3 pojemności magazynowej na ropę naftową oraz 1,9 mln m3 na paliwa płynne. Dysponuje morskim terminalem przeładunkowym o mocy 40 mln ton ropy naftowej na rok.

Celem inwestycji, obejmującej w powiecie lublinieckim gminy Boronów i Woźniki, jest poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa przez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego z Zakładu Głównego PKN ORLEN S.A. Całościowo inwestycja zakłada budowę rurociągu produktowego o długości​ ok. 97 km relacji Boronów – Trzebinia, przebiegającego przez tereny województwa śląskiego i małopolskiego (w sumie jedenaście gmin) wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury oraz budową dwóch nowych pompowni paliw na trasie rurociągu Płock – Koluszki – Boronów, które zapewnią osiągnięcie zakładanych przepustowości i maksymalizację przeładunków paliw na odcinku Płock – Trzebinia.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji można śledzić na stronie: boronowtrzebinia.pl

Zdjęcie: boronowtrzebinia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.