Burmistrz Lublińca podał przybliżony termin remontu “czerwonej szkoły”. Dobre informacje dla kadry i podopiecznych ŚDS

Burmistrz Lublińca podał przybliżony termin remontu “czerwonej szkoły”. Dobre informacje dla kadry i podopiecznych ŚDS

W ostatnich dniach kilku mieszkańców pytało mnie w sprawie postępu działań modernizacyjnych i adaptacyjnych budynku tzw. “czerwonej szkoły” przy ulicy Pawła Stalmacha. Proszę o przedstawienie chronologii działań jakie zostały podjęte przez Urząd Miejski, od momentu podjęcia decyzji w sprawie adaptacji budynku pod siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy do dnia dzisiejszego – czytamy w Zapytaniu skierowanym przez radnego Rady Miejskiej Jana Springwalda do Burmistrza Lublińca, Edwarda Maniury.

Jan Springwald – przewodniczący klubu Forum Samorządu Lublinieckiego, wystąpił również z prośbą o przedstawienie dalszych planów Miasta w zakresie remontu kultowego, wzbudzającego ogromny sentyment mieszkańców, budynku oraz o podanie przybliżonego terminu zakończenia prac i wreszcie oddania placówki do użytku.

W odpowiedzi Burmistrz Lublińca Edward Maniura wskazał, że w dniu 24 czerwca 2021 roku zawarto umowę z Wykonawcą dokumentacji, której termin umowny przypadał na ostatni dzień grudnia.

W związku z panującą epidemią, przedłużającymi się uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz opóźnieniem gestorów sieci w zakresie wydania warunków technicznych, uzgodniono zmianę terminu wykonania dokumentacji – pisze Edward Maniura.

– Projekt budowlany wymagany do wniosku o pozwolenie na budowę miał zostać wykonany do dnia 31.12.2021 roku, a pozostała część dokumentacji, wymagana dopiero na etapie przetargu (tj. projekty techniczne i wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) zostaną dostarczone do dnia 28.02.2022 roku – precyzuje Burmistrz.

Projekt wymagał jednak poprawek, które zostały naniesione w dniu 1 lutego 2022. Następnie złożono wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego.

Aktualnie oczekuję na decyzję Starosty – poinformował Edward Maniura. Zapowiedział, że po otrzymaniu pozostałej części dokumentacji oraz pozytywnej decyzji zezwalającej na budowę, zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych.

Zakończenie prac przewiduje się na koniec 2022 roku – dodał Burmistrz Lublińca.

Od października 2002 roku Środowiskowy Dom Samopomocy prowadził działalność na terenie Klasztoru Ojców Oblatów w Lublińcu. W 2021 roku umowa na wynajem pomieszczeń nie została jednak przedłużona. Zapowiadano wówczas, że budynek ma posłużyć uczniom sąsiedniej szkoły, która spłonęła 24 września 2020 roku.

Decyzją władz Miasta, podjętą w wyniku konsultacji Burmistrza Edwarda Maniury i Posła Ziemi Lublinieckiej – Andrzeja Gawrona, docelową siedzibą ŚDS ma być tzw. “czerwona szkoła”, zlokalizowana przy ulicy Stalmacha. Wcześniej budynek wymaga jednak solidnego i kosztownego remontu. W tym czasie – w porozumieniu Dyrekcji Środowiskowego Domu Samopomocy i właścicieli – ŚDS tymczasowo kontynuuje działalność w byłym biurowcu znajdującym się przy ul. Marii Curie Skłodowskiej.

Czytaj również:

“Czerwona szkoła” w Lublińcu pójdzie na sprzedaż? Niekoniecznie! Jest pomysł na zagospodarowanie budynku

LUBLINIEC: Środowiskowy Dom Samopomocy przeniesiony na teren szpitala psychiatrycznego? “To będzie trauma” – piszą opiekunowie

Dali radę w dwa tygodnie! Remont tymczasowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu na finiszu [ZDJĘCIA]

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublińcu – bezpieczna oaza w trudnych czasach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.