Cena energii elektrycznej dla gminy Lubliniec wyższa o 52 procent? “To wpłynie na kształt budżetu miasta” – uważa Burmistrz

Cena energii elektrycznej dla gminy Lubliniec wyższa o 52 procent? “To wpłynie na kształt budżetu miasta” – uważa Burmistrz

27 września nastąpiło otwarcie ofert złożonych w ramach przetargu na “Zakup energii elektrycznej przez uczestników grupy zakupowej Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii”.

Kwota, jaką Związek zamierzał przeznaczyć na realizacje zdania w terminie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 to 492 524 392,20 zł brutto, tymczasem najtańsza oferta zaproponowana przez jednego z dostawców sięgnęła aż 597 305 861,64 złotych!

W skład grupy zakupowej wchodzi gmina Lubliniec.

Postępowanie nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Ostateczna decyzja o wynikach postępowanie jeszcze nie zapadła, a zależeć ona będzie od stanowiska uczestników grupy zakupowej – zapowiada Edward Maniura, Burmistrz Lublińca w korespondencji z Lublinieckim.pl

Dodaje, że średnio dla całej grupy zakupowej cena jednostkowa za MWh przedstawiona w ofercie najkorzystniejszej jest wyższa o ponad 60% w stosunku do obecnie obowiązującej. W przypadku Gminy Lubliniec jest to wzrost o ok. 52%.

Taka cena może znacząco wpłynąć na koszty działalności bieżącej miasta i jej jednostek organizacyjnych, co przełoży się także na kształt budżetu miasta na lata przyszłe zwłaszcza w zakresie wydatków bieżących. Wzrosną m.in. na koszty ogrzewania, oświetlenia czy dostawy wody i odprowadzania ścieków – podkreśla Burmistrz.

Jak wskazuje Edward Maniura, bezpośrednią przyczyną wzrostu cen są m.in. wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2. Notowania cen uprawnień do emisji CO2 od sierpnia 2020 roku zaczęły znacząco rosnąć. W okresie od grudnia 2018 do sierpnia 2020 r. zmieniały się one w granicach 20 – 30 Euro/tonę podczas gdy obecnie wartość ta przekracza 60 Euro /tonę i wykazuje tendencję wzrostową.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że w czerwcu br. Rząd RP sprzedał prawa do emisji CO2 w wys. 1,6 mld EU. To również zmniejszanie przez Komisję Europejską dostępnej puli emisji CO2 podlegającej obrotowi oraz wzrost ceny węgla – wymienia Burmistrza.

W uznaniu Burmistrza te czynniki wpłynęły na wzrost notowań ceny energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii. W okresie grudzień 2016 r. do końca 2020 r. wahały się one w granicach 250 zł/MWh netto podczas gdy dzisiaj przekraczają 450 zł/MWh i również mają tendencję wzrostową.

W obecnej sytuacji geopolitycznej nie należy się jednak spodziewać poprawy sytuacji i oczekiwać zmiany trendu notowań cen energii – przewiduje Burmistrz.

Postępowanie przetargowe dostępne jest: TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.