Cmentarz Wojskowy w Lublińcu przed ogromną szansą na renowację! Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie

Cmentarz Wojskowy w Lublińcu przed ogromną szansą na renowację! Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie

6 sierpnia, podczas spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia Lubliniecki.pl, Hufca ZHP Lubliniec, Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu, Parafii Wojskowej, Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, samorządowców oraz Urzędu Miejskiego reprezentowanego przez sekretarza miasta – Józefa Korpaka, omówiono wstępne plany związane z renowacją Cmentarza Wojskowego w Lublińcu – jednego z najważniejszych obiektów położonych na Ziemi Lublinieckiej, który coraz mocniej odczuwa upływ czasu.

Sekretarz Miasta Lublińca Józef Korpak poinformował wówczas o przewidywanej inwentaryzacji kwater znajdujących się na terenie nekropolii i oszacowania kosztów odrestaurowania nagrobków. W oparciu o wyliczenia finansowe, kolejnym krokiem miało być aplikowanie o dofinansowania zewnętrzne na realizację szerokich prac remontowych.

30 listopada miasto wystąpiło z wnioskiem o dotację zewnętrzną w ramach programu “Groby i Cmentarze Wojenne w Kraju 2021”, prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O przystąpieniu do programu poinformowała wiceburmistrz Lublińca, Anna Jonczyk – Drzymała na profilu w portalu społecznościowym Facebook.

Wskazała, że w ramach projektu na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Stalmacha planowana jest renowacja zbiorowej mogiły Żołnierzy 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty, Powstańców Śląskich oraz Członków Ruchu Oporu z lat 1939-1945. We wniosku o dofinansowanie wyszczególniono również renowację 70. kwater wojennych poprzez wymianę betonowych obrzeży i płyt nagrobnych, a także montaż tabliczek informacyjnych oraz konserwację drewnianych krzyży.

Szacowana kwota zadania opiewa na sumę 150 tys. złotych, z czego (zgodnie z warunkami konkursu) wkład własny z miejskiego budżetu wynosić będzie 20% czyli 30 tysięcy. Teraz wszyscy zainteresowani z dużym napięciu wyczekiwać będą na wyniki konkursu.

W inwentaryzację obiektu zaangażował się Marian Berbesz – prezes Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa 74 G. P. P. Oprócz firm wynajmowanych przez miasto, w utrzymanie cmentarza włączają się m.in. wspomniane wcześniej oraz inne organizacje pozarządowe. Przypomnijmy, że 24 października członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy Wojsk Specjalnych “Zjednoczeni Zwyciężymy”, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu oraz Harcerze z Hufca ZHP Lubliniec, przeprowadzili prace porządkowe związane z Uroczystością Wszystkich Świętych oraz Narodowym Świętem Niepodległości – oddając w ten sposób hołd spoczywającym Poległym. W działania, podjęte we współpracy z sekretarzem Józefem Korpakiem, włączył się radny Rady Miejskiej – Karol Słota. Więcej o tym wydarzeniu poniżej:

Żołnierze, strażacy oraz harcerze zjednoczyli siły i posprzątali Cmentarz Wojskowy w Lublińcu [ZDJĘCIA, TV]

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.