Co z dużym przetargiem na odbiór odpadów? Problemów nie brakuje.

Co z dużym przetargiem na odbiór odpadów? Problemów nie brakuje.

Komplikuje się przetarg na wywóz odpadów komunalnych z terenu gmin Ciasna, Kochanowice, Pawonków, Woźniki, Konopiska i Kalety – tworzących tzw. grupę zakupową. W zakończonym niedawno postępowaniu najniższa cena oferenta przewyższała kwotę zaproponowaną przez grupę o 4 miliony. W czwartek okazało się, że firma nie uzupełniła w terminie wszystkich dokumentów wymaganych w procedurze przetargowej. Jak potoczy się dalszy przebieg postępowania?

Czas nagli, ponieważ 30 marca przestaje obowiązywać umowa z obecnym odbiorcą odpadów. Informacje o problemach z przebiegiem przetargu niepokoją mieszkańców, którzy martwią się, że od 1 kwietnia zapłacą jeszcze więcej za odbiór śmieci lub, co gorsza, wywóz śmieci w ogóle zostanie wstrzymany.

W piątek, w sprawie aktualnej sytuacji dotyczącej postępowania, rozmawialiśmy z Albiną Pogodą – Sekretarzem Gminy Ciasna, będącej pełnomocnikiem grupy zakupowej w trwającym przetargu. Sekretarz potwierdziła, że firma, która w ramach przetargu podała najniższą cenę, nie uzupełniła wszystkich dokumentów w wymaganym terminie. Taką informację zamieszczono w czwartek, w Biuletynie Informacji Publicznej UG Ciasna – W wyniku procedury ta oferta została odrzucona lecz firma ma trzy dni na złożenie odwołania od tej czynności w postępowaniu – tłumaczy A. Pogoda. Na rozstrzygnięcia lub kolejne czynności trzeba więc będzie poczekać do poniedziałku.

Zapytaliśmy o najbardziej prawdopodobny scenariusz w chwili gdy oferent nie złoży odwołania – W takim przypadku mogą zadziałać różne alternatywy, związane z Ustawą o Zamówieniach Publicznych – mówi Sekretarz Gminy Ciasna. W grę może wchodzić np. unieważnienie przetargu – Z uwagi na to, że w kwietniu nie będzie już firmy, która odbierze odpady, trzeba będzie zaprosić firmy do negocjacji na wykonanie tego zadania – zaznacza Sekretarz Albina Pogoda.

*    *    *

Przypomnijmy. Zawarta w 2015 roku umowa z dotychczasowym odbiorcą śmieci wygasła w ostatnim dniu grudnia 2018. Ze względu na to, że członkowie grupy zakupowej nie zdążyli wyłonić nowego odbiorcy, strony związane porozumieniem wynegocjowały z ówczesnym wykonawcą kontynuację odbioru odpadów do końca marca. Celem tego rozwiązania było zachowanie ciągłości w odbiorze śmieci do chwili rozstrzygnięcia nowego przetargu. 4 stycznia w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciasna ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sześciu gminach zlokalizowanych w województwie śląskim.

Wiele wskazuje więc na to, że ogłoszony przetarg będzie jednym z najważniejszych w ostatnich latach, tym bardziej, że umowa obejmie nie mały okres czasu, bo od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2022 roku.

Do sprawy powrócimy w następnym tygodniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.