Część pielęgniarek i położnych zrezygnuje z pracy w SP ZOZ Lubliniec? Rada Powiatu głosowała w sprawie Programu Naprawczego [ANKIETA]

Część pielęgniarek i położnych zrezygnuje z pracy w SP ZOZ Lubliniec? Rada Powiatu głosowała w sprawie Programu Naprawczego [ANKIETA]

Szpital Powiatowy w Lublińcu od wielu lat boryka się z bardzo trudną sytuacją finansową. Według ostatnich danych, zadłużenie placówki sięga około 51 milionów złotych. Do końca sierpnia tego roku SP ZOZ zanotował stratę na poziomie około 8 milionów – to tyle, ile w całym 2021 roku! Środki przeznaczane przez NFZ w aż 98 procentach pokrywają wynagrodzenia dla personelu.    

Po tym jak 25 maja 2022 samorządowcy odrzucili Program Naprawczy przedłożony przez ówczesnego dyrektora SP ZOZ Włodzimierza Charchułę (czytaj TUTAJ), w środę 23 listopada Rada Powiatu zaakceptowała propozycje Marka Augustyna – pełniącego obecnie obowiązki dyrektora placówki.

Marek Augustyn przedstawił rozwiązania, które mają wpłynąć na zwiększenie oszczędności i częściową niwelację pogłębiającej się zapaści finansowej SP ZOZ. To m.in. najem pomieszczeń i sprzętu przeznaczonego do badań rentgenowskich (RTG) oraz tomografii komputerowej (TK), optymalizacja polityki kadrowej, rozwój ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (wydłużenie pracy oraz uruchamianie nowych poradni), weryfikacja zasadności zlecanych transportów, powołanie zespołu ds. pozyskiwania dotacji i dofinansowań, racjonalizacja przechowywanych leków i materiałów medycznych oraz negocjacje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie restrukturyzacji zadłużenia.

Punktem spornym w trakcie dyskusji poprzedzającej głosowanie była wspomniana kwestia optymalizacji polityki kadrowej. Jak podkreślał dyrektor Augustyn – wynika ona z lipcowej ustawy zobowiązującej szpital do przyznania podwyżek dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Wskazał przy tym, że w ślad za tą zmianą nie poszło wsparcie finansowe ze szczebla centralnego.

W Programie Naprawczym zaproponowano zmianę współczynnika pracy pielęgniarek i położnych. Ogólnie ujmując, wiązałoby się z obniżką wynagrodzeń dla 42 osób. Efektem mają być oszczędności na poziomie 70 tysięcy złotych miesięcznie.

Podobnie jak w trakcie poprzedniej Sesji, zwołanej 28 października (czytaj TUTAJ) na sali obrad pojawiły się przedstawicielki Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy SP ZOZ w Lublińcu. W odczytanym oświadczeniu zaproponowały rozwiązania kompromisowe (wypłatę miesięcznych rekompensat wysokości 300 złotych oraz utrzymanie współczynników dla pielęgniarek i położnych jednozmianowych posiadających specjalizację i wykształcenie wyższe). Według ZZPiP koszty zmniejszyłyby się wówczas o około 40 tysięcy miesięcznie.

Proponowane przez pracodawcę rozwiązanie stwarza realną możliwość masowych odejść pielęgniarek i położnych ze szpitala, co może doprowadzić do jeszcze większego dramatu – podkreślały uczestniczki Sesji, wskazując na wysokie koszty ewentualnych odpraw i małą skłonność do podjęcia pracy w SP ZOZ przez nowe osoby – co w efekcie wiązałoby się z ryzykiem zamykania kolejnych oddziałów. “Wszyscy deklarują nieprzyjęcie niekorzystnych warunków i możliwość podjęcia pracy w innym miejscu” – zapowiedziały pielęgniarki i położne.

Pomimo, iż negocjacje na linii Dyrekcja – Związek nie zostały definitywnie zakończone, a ewentualne obniżki wynagrodzeń wpleciono już w treść Programu Naprawczego, radni Rady Powiatu zdecydowali się na… podjęcie głosowania. W trakcie dyskusji sugerowano aby odłożyć decyzję Rady na kolejną Sesję (15 grudnia), a w międzyczasie nakłonić Dyrekcję i Związek Zawodowy do wypracowania kompromisu. Ten argument nie został jednak wzięty pod uwagę.

Wyniki głosowania (12 za / 6 wstrzymujących się)

Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego głosowali radni zrzeszeni w ugrupowaniach Starosty i Wicestarosty: Rufin Majchrzyk, Anita Naczyńska, Adam Konina, Krzysztof Strzoda, Alojzy Cichowski, Lidia Mnich – Kościelna, Jarosław Kacorzyk, Krzysztof Olczyk, Renata Pyrek, Ernest Pogoda, Leszek Matyja oraz Starosta Joachim Smyła.

Od głosu wstrzymali się: Błażej Niedźwiedź i Grzegorz Dyla (tworzący koalicję z klubami Starosty i Wicestarosty), Dawid Smol, Rafał Ochman, Andrzej Domagała (Prawo i Sprawiedliwość) oraz Julian Werner (niezrzeszony).

Nieobecny w trakcie Sesji: Jerzy Orszulak (PiS)

Podczas obrad poruszono kwestię ewentualnej prywatyzacji Szpitala lub przekształcenia placówki w jednostkę publiczno – prywatną. Taki kierunek od dłuższego czasu obiera radny Błażej Niedźwiedź, dopatrując się tutaj oczekiwanych korzyści m.in. w zakresie jakości usług, rozwoju infrastruktury, lepszych warunków dla pacjentów i poprawy finansowej. Za przykłady podał szpitale w Ozimku i Żywcu, które po przekształceniach przynoszą zyski.

Dyrektor Marek Augustyn przyznał, że taka opcja nie jest wykluczona choć wymagałby ona wielu trudnych zmian i negocjacji z zainteresowanymi podmiotami.

Program Naprawczy SP ZOZ Lubliniec: TUTAJ

Oświadczenie Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych: TUTAJ

Retransmisja Sesji niebawem: TUTAJ


Czy poparłbyś prywatyzację lub utworzenie placówki publiczno - prywatnej w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

 

 1. A co z lekarzami ?
  Nietykalni ???

  Odpowiedz
 2. Lekarze jak najbardziej tykalni. Dostali podwyżki wynagrodzeń.

  Odpowiedz
 3. Dr Kłin z Pierdziszewa Listopad 29, 2022, 4:57 pm

  Skandal! A jak będą pielęgniarek potrzebować to będą klaskać jak w kowidzie. Skandal że związki w ogóle takie coś negocjują. NA STAROŚĆ JAK SIĘ POROBICIE… TO ODDZIAŁOWA PRZYJDZIE WAM PLAC OGRARNĄĆ… NO JUŻ NA BANK.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.