Lubliniec: Częściowy remont Cmentarza Wojskowego jeszcze w tym roku? Instytut Pamięci Narodowej odpowiedział na wniosek Miasta

Lubliniec: Częściowy remont Cmentarza Wojskowego jeszcze w tym roku? Instytut Pamięci Narodowej odpowiedział na wniosek Miasta

Powracamy do tematu, o którym pisaliśmy w sierpniu ubiegłego roku. Przedstawiciele Stowarzyszenia Lubliniecki.pl, Hufca ZHP Lubliniec im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu, tutejszej Parafii Wojskowej oraz Stowarzyszenia “Rodzina Wojskowa” 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, wystąpili wówczas z prośbą do władz Miasta Lublińca o podjęcie działań zmierzających do renowacji Cmentarza Wojskowego.

Dla jednego z najważniejszych obiektów w powiecie lublinieckim to już ostatni dzwonek na poprawę estetyki – w tym przede wszystkim stanu kwater, w których spoczywają Bohaterowie walk o Wolną Polskę.

.

Dotychczasowe dotacje na… śmiesznym poziomie

Przypomnijmy, że na terenie Cmentarza Wojskowego przy ul. Stalmacha znajdują się dwa obiekty grobownictwa wojennego, ujęte w wykazie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, na renowację których gmina Lubliniec otrzymuje dotację. Jest to grób zbiorowy żołnierzy 74 GPP, Powstańców Śląskich i Partyzantów oraz mogiła zbiorowa wojenna żołnierzy Armii Czerwonej.

W 2020 roku Miasto otrzymało dotację z budżetu wojewody w wysokości… 600 złotych, w ramach której odnowiony został napis na tablicy upamiętniającej i cokół okalający mogiłę zbiorową żołnierzy Armii Czerwonej. To zbyt mało aby utrzymać cmentarz w należytym stanie, nie mówiąc już o jego gruntownym remoncie.

Miasto podjęło dialog z organizacjami pozarządowymi

Po apelu skierowanym do lublinieckiego magistratu przez lokalne środowiska zainteresowane przyszłością nekropolii, 6 sierpnia 2020 roku sekretarz miasta – Józef Korpak spotkał się z wnioskującymi na terenie cmentarza, a władze podjęły kroki zmierzające do wyremontowania całego obiektu. W tym celu przeprowadzona została inwentaryzacja nekropolii, w którą zaangażował się Marian Berbesz – prezes Stowarzyszenia “Rodzina Wojskowa” 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty.

Na podstawie pozyskanych danych, rozpoczęliśmy działania zmierzające do zakwalifikowania 14 grobów żołnierzy poległych 1 września 1939 roku jako groby wojenne. Są to groby 13 znanych żołnierzy oraz jeden grób nieznanego żołnierza, który w czerwcu 2020 roku został ekshumowany z grobu wojennego znajdującego się przy drodze krajowej nr 11 – wymienia zastępca Burmistrza Lublińca, Anna Jonczyk – Drzymała.

Podkreśla również, że w związku z ogromem prac renowacyjnych, jakie są niezbędne i pilne do wykonania na Cmentarzu Wojskowym, władze Lublińca zwróciły się o wsparcie finansowe w tym zakresie do Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Instytut Pamięci Narodowej wyraził chęć sfinansowania w bieżącym roku remontu ww. 14 grobów żołnierzy poległych 1 września 1939 roku. Specyfikacja prac już została przekazana do IPN. Obejmuje ona wymianę ram i płyt nagrobnych, zamontowanie tabliczek informacyjnych o osobach pochowanych oraz wypełnienie środka mogił kamieniami dekoracyjnymi – poinformowała wiceburmistrz Anna Jonczyk – Drzymała w korespondencji z Lublinieckim.pl

Ogromne zapotrzebowanie na renowacje w całej Polsce

Ponadto – pisze zastępca Burmistrza – W dniu 30 listopada 2020 roku złożyliśmy wniosek o pozyskanie 120 000,00 zł z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „GROBY I CMENTARZE WOJENNE W KRAJU 2021”. Dofinansowanie planujemy przeznaczyć na remont ok. 70 mogił wojennych, renowację grobu zbiorowego Żołnierzy 74 GPP, Powstańców Śląskich oraz Partyzantów, a także renowację i konserwację drewnianego krzyża. Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 150 000,00 zł, z czego wkład własny z budżetu Miasta wynosi 20%, czyli 30 000,00 zł. Zadanie planowane jest do zrealizowania w bieżącym roku;

Wiceburmistrz wskazuje jednak, że pomimo spełnienia wymogów formalnych i uzyskania wymaganej liczby punktów, wniosek został rozpatrzony negatywnie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i nie uzyskał dofinansowania.

Duże zainteresowanie programem oraz wysoki poziom projektów sprawiły, że budżet przewidziany przez MKiDN na realizację programu nie był wystarczający do dofinansowania wszystkich zadań, które uzyskały wymagany limit punktów. Jednakże uzyskana w wyniku oceny liczba punktów, pozwoliła nam na złożenie odwołania od powyższej decyzji. Obecnie oczekujemy na rozpatrzenie odwołania – podkreśla Anna Jonczyk – Drzymała.

Do tematu powrócimy…

Czytaj również:

Żołnierze, strażacy oraz harcerze zjednoczyli siły i posprzątali Cmentarz Wojskowy w Lublińcu [ZDJĘCIA, TV]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.