Cztery Szkoły Podstawowe w Lublińcu !

Cztery Szkoły Podstawowe w Lublińcu !

W dniu 9-go lutego 2017 roku odbyła się Sesja Rady Miejskiej w sprawie wyboru jednego z trzech wariantów dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, które przygotowała Pani Ekspert wynajęta przez Burmistrza.

Wariant I – zakładał utworzenie 4. szkół podstawowych;

Wariant II – 2 szkoły podstawowe w 4 budynkach;

Wariant III – 3 szkoły podstawowe w 4 budynkach.

Kilka zalet wybranego przez radnych wariantu nr 1 – cztery Szkoły Podstawowe:

1 – Jednorodny proces wychowawczy – wspólnota wszystkich podmiotów wychowujących

uczniów.

2 – Kreowanie własnej tożsamości przez wszystkie szkoły.

3 – Sprawniejszy nadzór pedagogiczny – skuteczny i efektywny poprzez bezpośrednie,

codzienne obserwacje pracy szkoły we wszystkich obszarach, planowanie pracy

nauczycieli, zastępstwa doraźne.

4 – Wyższa jakość nauczania, bliższe relacje uczeń–nauczyciel, lepsza współpraca,

współdziałanie z rodzicami i środowiskiem.

5 – Uczeń w całym cyklu kształcenia funkcjonuje w jednym środowisku szkolnym unikając

stresu jego zmiany, zgodnie z założeniami reformy.

6 – Mniejsze obwody szkół i krótsza droga dziecka do szkoły – priorytetem jest

bezpieczeństwo dzieci.

 

Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gabriel Podbioł. Swoją opinię przedstawił Burmistrz Edward Maniura twierdząc, że to jest trudna reforma i najtrudniejsza decyzja dla radnych w tej kadencji. Wyraził jednak zadowolenie z tak szeroko przeprowadzonych konsultacji społecznych, dzięki którym mieszkańcy i radni mieli możliwość zadawania pytań Pani Ekspert, Pani Kurator i Władzom Miasta, co dało możliwość dogłębnego poznania tematu. Pani Wiceburmistrz Anna Jonczyk Drzymała oświadczyła, że skierowała do Dyrektorów Szkół Podstawowych pisma o wytypowanie klas celem przeniesienia do nowo powstałych Szkół, ich odpowiedź skomentowała jednak, że „Panie Dyrektorki albo nie zrozumiały ustawy albo jej nie doczytały, ponieważ w odpowiedzi przedstawiły ich podział i   przemodelowanie zamiast przeniesienie całych klas jak sugeruje ustawa”. Radna Iwona Ochman ze względu na prośbę bardzo wielu rodziców zwróciła się o głosowanie imienne. Radny Mikołaj Naczyński zapytał radców prawnych czy radni, nauczyciele Gabriel Podbioł i Adam Richter ( mieli inne stanowisko w głosowaniu jak Naczyński ) z uwagi na względy moralne, zgodności z etyką, dotyczące interesu własnego będą mogli we własnej sprawie głosować. Radca prawny stwierdził, że przeszkód prawnych do głosowania nie ma, a radny powinien kierować się interesem całej wspólnoty samorządowej. Radny Jan Springwald podkreślił, że jak wielu radnych nie jest fachowcem w problematyce oświatowej, ale właśnie to skłoniło go do większego zainteresowania i analizy tego problemu. Uczestniczył we wszystkich spotkaniach z Panią Ekspert, Panią Kurator, wiele rozmawiał z rodzicami, nauczycielami, radnymi. Analizował wszystkie pisemne opinie Dyrekcji, Rad Pedagogicznych i Rad Rodziców. To przekonało go jednoznacznie do wersji nr 1 czyli czterech Szkół Podstawowych. Zaczerpnął również informacji w kilkunastu okolicznych mniejszych i większych miastach u osób przygotowujących tam reformę. Wszyscy przygotowywali reformę samodzielnie, bez pomocy ekspertów, konsultując się jedynie w celu uniknięcia błędów z Kuratorium i Nadzorem Prawnym Wojewody ( czyli można było taniej ).  Miasto Kłobuck (13 tys. mieszkańców ) planuje 3 Szkoły Podstawowe, Myszków ( 33 tys. ) 8 Szkół Podstawowych  , Tarnowskie Góry ( 61 tys. ) 12 Szkół Podstawowych, Olesno ( 9,6 tys. ) 3 Szkoły Podstawowe, Kluczbork ( 24,9 tys. ) 5 Szkół Podstawowych więc Lubliniec ( 24,1 tys. ) tworząc 4 Szkoły Podstawowe zachowuje rozsądek w wersji nr 1, porównując ilość szkół do ilości mieszkańców okolicznych  miast.

Zwolennicy wariantu nr 2, Burmistrz i radni Naczyński z Rosińskim zarzucili radnemu Springwaldowi, że podważa kompetencje Pani Ekspert, lekceważy opinie za wariantem nr 2, tym samym obraża te osoby. Radny Jan Springwald zdecydowanie zaprzeczył. Ani jednym słowem nie podważył kompetencji Pani Ekspert, przeciwnie dogłębnie i wyczerpująco omówiła warianty, utwierdziła go i wiele osób w 1 wariancie, chociaż wskazywała drugi. Szanuje wszystkie zdania i opinie i ani jednym słowem na pewno nikogo nie obraził – zapewniał Springwald. Opinie Rad Pedagogicznych i Rodziców w zdecydowanej większości wskazywały wariant nr 1, a Rady Rodziców Przedszkoli nie były reprezentatywne. Przykładem tego była opinia jednego z ich przedstawicieli cyt. – z uwagi na zbyt krótki termin nie jest możliwym zorganizowanie spotkania, zapoznanie się z materiałami i wyrażenia merytorycznego stanowiska przez Radę Rodziców w przedmiotowej sprawie – wyrażając stanowisko tylko imieniem własnym. Radny Henryk Maniura mówił na wcześniejszych spotkaniach z radnymi, że rozmawiał z blisko 200-tu mieszkańcami i prawie wszyscy byli za wariantem nr 1 dlatego on też tak zagłosuje ( głos oddał jednak za wariantem nr 2 ).  Radna Maria Dmitriew stwierdziła, że zdania są podzielone, zawnioskowała więc o zakończenia dyskusji i przystąpienie do głosowania.

Za wariantem nr 1 głosowali radni :

 1 –  Maria Dmitriew

  2 –  Teresa Haberla

  3 –  Agnieszka Hanszla

  4 –  Jacek Hepner

  5 –  Danuta Jelonek

  6 –  Iwona Ochman

  7 –  Adam Richter

  8 –  Jan Springwald

  9 –  Wieńczysław Surma

10 –  Franciszek Wróbel

11 –  Gabriel Podbioł

Za wariantem nr 2 głosowali radni :

  1 –  Olgierd Kniejski

  2 –  Benedykt Majer

  3 –  Marcin Małek

  4 –  Henryk Maniura

  5 –  Tomasz Mańka

  6 –  Stanisław Miluk

  7 –  Mikołaj Naczyński

  8 –  Halina Pilch – Kucia

  9 –  Zbigniew Rosiński

10 –  Iwona Janic

Co więc jest lepsze, cztery podstawówki, czy dwie w czterech budynkach?

W Puławach radni chcieli, tak jak nasza Pani Wiceburmistrz z częściom radnych klubu Burmistrza, aby szkoła podstawowa po przejęciu gimnazjum funkcjonowała w dwóch budynkach. Na spotkaniu z rodzicami wywiązała się taka awantura, że odstąpiono od tego pomysłu. Rodzice uznali tam, że ważne jest, aby dziecko przez 8 lat uczęszczało do jednego budynku.

Podstawówki w jednym budynku będą funkcjonowały również w Białymstoku, Żywcu i Krakowie. Stolica też zmienia zdanie. Pierwotnie Warszawa zapowiadała, że wiele szkół podstawowych podzieli na dwa budynki. Ale teraz odchodzi od tego pomysłu. Podobnie jak w innych miejscach w kraju.  W ten sposób zmniejszają się istniejące obwody, co skraca uczniom drogę do szkoły i pozwala rozładować tłok, co też jest celem reformy.

Wszystko wskazuje na to, że Radni z klubu Forum Samorządu Lublinieckiego wraz z czwórką radnych Burmistrza podjęli słuszną decyzję korzystną przede wszystkim dla uczniów głosując za wariantem nr 1. To będziemy mogli jednak ocenić za parę lat obserwując ten proces na mapie Polski.

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

Gimnazjum nr 1

Gimnazjum nr 1

Gimnazjum nr 2

Gimnazjum nr 2

 1. Marian Cyroń-Gornoślonzok Marzec 13, 2017, 6:08 pm

  Interesuje mie, jak to miały podug Pani ekszpert wyglondać te 3 szule we 4-ech stawiyniach (budynkach)?! Czy ta wersjo kosztowała nos 5 tauzynow?! Bo toby tak wychodzioło 5 tys. x 3 wersje = 15 tałzynow!!! Pasuje?!

  Odpowiedz
 2. Marian Cyroń-Gornoślonzok Marzec 13, 2017, 7:40 pm

  Czymu te stołki som puste?! Na inkszym bildzie widać “biydnego” Janka, jednego emeryta Syniora (we tyj sprawie niezależny ! -brawo) i czech, kerych niy widza na tak zaszczytnych stołkach Rajcow miyjskich !!! Zaznaczom, iże opinia moja jes łogromnie łostrożno !!!

  Odpowiedz
 3. Marian Cyroń-Gornoślonzok Marzec 13, 2017, 7:58 pm

  Gratuluja dwóch dobrych artikli! Sedno sprawy łostało wyjaśnione! Mie tak na wartko zastanowio, iże Rada puścioła Byrgemajstrowi te 15 tys. wyciepniynte we maras!!! Jo bych tego tak niy łostawioł!
  A to już druge take pijondze podatnikow, czyli tyz moje, wyciepane we maras! A to yno to we czym my pośledni miyszkańcy sie łoriyntujymy! A kaj reszta !!! Myśla przede wszyskim ło łogromnych pijondzach już wyciepniyntych, a bybom jeszcze wyciepowane, we zwionzku ze chorom i niyuzasadnionom zmianom herbu miasta !!! Jo jes ciekow wiela ta fanaberio bydzie nos we sumie kosztowała ?! Łogromnie bych chcioł wiedzieć Wiela !!!

  Odpowiedz
 4. Jako rodzic dziękuję i jednocześnie pytam autora artykułu dlaczego dokonano zmiany zdjęcia. Uprzednio mieliśmy okazję widzieć przedstawicieli RM a obecnie jedynie puste krzesła?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.