Czy aktywiści poniosą karę za “utrudnianie polowania” w Kośmidrach? Sąd Okręgowy rozpatrzył apelację!

Czy aktywiści poniosą karę za “utrudnianie polowania” w Kośmidrach? Sąd Okręgowy rozpatrzył apelację!

Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Lublińcu, wniesionej przez obrońcę oskarżonych, zmienił zaskarżony wyrok uniewinniając oskarżonych Rafała Bednarka i Małgorzatę Bednarek od zarzucanych im czynów, a kosztami postępowania w sprawie obciążył Skarb Państwa.

Powracamy do zdarzenia z 15 sierpnia 2020 roku, do którego doszło w Kośmidrach.

W rejonie miejsca zamieszkania oskarżonych odbywało się polowanie na ptaki organizowane przez katowickie Koło Łowieckie “Żbik” z siedzibą w Solarni. Pomiędzy mieszkańcami a uczestnikami polowania miała wywiązać się impulsywna dyskusja. Mieszkańcy sprzeciwiali się strzelaniu do ptaków, z kolei myśliwi przekonywali, że polowanie przebiegało zgodnie z przepisami.

Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Lublińcu. Aktywistom przedstawiono zarzut z art. 52 pkt 8 ustawy Prawo Łowieckie, zgodnie z którym: “Ten kto celowo utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie polowania podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku”.

We wrześniu 2022 roku – Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne wobec Rafała B. i Małgorzaty B. o czyn wyczerpujący znamiona występku z art. 52 pkt 8 ustawy Prawo Łowieckie na okres próby wynoszący 1 rok. Zasądził od oskarżonych solidarnie na rzecz oskarżyciela posiłkowego nawiązkę w kwocie 300 zł, zasądził od oskarżonych na rzez oskarżyciela posiłkowego zwrot wydatków z tytułu ustanowienia pełnomocnika w kwocie 2 016 zł oraz zasądził od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa po 100 zł tytułem opłaty i zwolnił ich z wydatków postępowania. Wyrok nie jest prawomocny – informował we wrześniu sędzia Dominik Bogacz, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Częstochowie w korespondencji z lublinieckim.pl

Po rozpoznaniu apelacji Sąd Okręgowy w Częstochowie uniewinnił oskarżonych.

Pomiędzy stronami toczy się jeszcze jedna sprawa z 2021 roku, również dotycząca art. 52 pkt 8 ustawy Prawo Łowieckie. Na ławie oskarżonych zasiadło sześć osób, m.in. dziennikarz i adwokat. To postępowanie jest jednak niejawne. 

Komentarz Małgorzaty Bednarek:

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyroku. Sprawiedliwości stało się zadość. Stanęliśmy w obronie ptaków. Tego dnia to myśliwi złamali prawo o ochronie przyrody, a nawet własne przepisy wynikające z prawa łowieckiego. Strzelali widząc, że na stawach są nielotne młode z matkami gatunków chronionych. Mamy nadzieję, że bezsensowne i szkodliwe dla przyrody polowania na ptaki zostaną zakazane.

Komentarz Krystiana Kosytorza – myśliwego, oskarżyciela posiłkowego:

Czekamy na pisemne uzasadnienie aby wystąpić o kasację Wyroku. Tymczasem nadal zajmujemy się sprawą z 2021 roku oraz sporządzamy akt oskarżenia w sprawie celowego utrudniania polowania, do którego doszło w roku 2022 w tej samej miejscowości.

Imiona i nazwiska za zgodą stron.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.