“Czyste Powietrze”. Ranking za I kwartał 2022 roku. Które miejsca zajęły gminy powiatu lublinieckiego?

“Czyste Powietrze”. Ranking za I kwartał 2022 roku. Które miejsca zajęły gminy powiatu lublinieckiego?

Państwowy program “Czyste Powietrze” to program, dzięki któremu właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać dotację na ocieplenie (termomodernizację) swoich nieruchomości oraz na wymianę starego pieca na nowe proekologiczne źródło ciepła (np. na piec gazowy lub na pompę ciepła).

Programem zarządza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który co kwartał – wespół z Polskim Alarmem Smogowym i we współpracy z Bankiem Światowym – przygotowuje ranking gmin i miast korzystających z programu.

W rankingu bilansuje się liczbę wniosków złożonych przez właścicieli budynków jednorodzinnych w poszczególnych gminach. O pozycji gminy decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków w danej gminie na 1000 budynków jednorodzinnych, z uwzględnieniem całkowitej liczby mieszkańców gminy.

I kwartał 2022 roku, powiat lubliniecki:

Gmina Boronów: miejsce 111 / 14 wniosków na 1000 budynków

Poprzednio (IV kwartał 2021: 8 miejsce / 42 wnioski)

Gmina Ciasna: 806 miejsce / 13 wniosków

Poprzednio: 196 / 31

Gmina Herby: 1663 miejsce / 6 wniosków

Poprzednio: 385 / 21

Gmina Kochanowice: 511 miejsce / 16 wniosków

Poprzednio: 79 / 40

Gmina Koszęcin: 56 miejsce / 56 wniosków

Poprzednio: 33 / 98

Miasto Lubliniec: 101 miejsce / 55 wniosków

Poprzednio: 43 / 103

Gmina Pawonków: 234 miejsce / 19 wniosków

Pawonków: 35 / 48

Gmina Woźniki: 256 miejsce / 29 wniosków

Poprzednio: 24 / 85

100 najaktywniejszych gmin w Polsce: TUTAJ

Polski Alarm Smogowy (PAS) to działająca od sierpnia 2015 inicjatywa zrzeszająca ruchy obywatelskie zatroskane złą jakością powietrza w Polsce. PAS jest organizacją ponadpartyjną, współpracującą z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi oraz z każdym, komu leży na sercu czyste, nieskażone zanieczyszczeniami powietrze, jak również zdrowie polskich obywateli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.