Dobre informacje dla mieszkańców gminy Woźniki. W dwóch tutejszych szkołach powstaną nowe sale gimnastyczne!

Dobre informacje dla mieszkańców gminy Woźniki. W dwóch tutejszych szkołach powstaną nowe sale gimnastyczne!

Zarówno w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Kamienicy, jak i w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Lubszy, w przyszłym roku wybudowane zostaną sale gimnastyczne z zapleczem sportowym i sanitarnym. Podpisanie umów z wykonawcami odbędzie się już w najbliższy piątek.

Sala gimnastyczna Kamienicy wybudowana zostanie po zachodniej stronie istniejącego budynku szkoły, na terenie obecnego boiska trawiastego. Inwestycja polegać będzie na dobudowie do budynku szkoły sali gimnastycznej, z zapleczem oraz łącznikiem umożliwiającym funkcjonalne połączenie z istniejącym budynkiem szkoły. Maksymalna wysokość sali gimnastycznej wyniesie 8,30m, a wielkość płyty boiska sięgnie 12 x 24 m – umożliwi to wyznaczenie boisk do siatkówki i koszykówki. Sala nie będzie posiadać miejsc dla widzów.

Zaprojektowane zaplecze sali gimnastycznej w Kamienicy zawiera dwie szatnie i umywalnie dla uczniów, magazyn sprzętu sportowego, pokój nauczyciela wychowania fizycznego, gabinet higienistki szkolnej, łazienkę dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie gospodarcze na sprzęt porządkowy. W budynku zostaną wykonane niezbędne instalacje elektryczne, sieć wodna, kanalizacyjna, wentylacyjna, ogrzewanie oraz ciepła woda dostarczana z gruntowej pompy ciepła.

W obrębie łącznika zaprojektowano dodatkowe, niezależne wejście do całego kompleksu. Pomiędzy salą gimnastyczną, łącznikiem i istniejącym budynkiem szkoły zaprojektowano również wewnętrzny plac, utwardzony kostką brukową, a także dodatkowy wjazd na teren szkoły w celu obsługi szamb. Przy istniejącym wjeździe wybudowany zostanie plac gospodarczy do ustawienia kontenera na śmieci. Otoczenie placu obsadzone zostanie zielenią ozdobną.

Podobnie jak w Kamienicy, inwestycja w Lubszy polegać będzie na budowie sali gimnastycznej wraz z łącznikiem. Obiekt podzielony zostanie na salę sportową i część towarzyszącą – a więc szatnie, sanitariaty, węzły sanitarne, natryski, pomieszczenia techniczne, gospodarcze i magazyn sprzętu sportowego. Wielkość płyty boiska we wnętrzu sali również wyniesie 12 x 24 m.

Zagospodarowanie terenu wokół sali i budynku szkoły w Lubszy polegać będzie na budowie utwardzenia nawierzchni komunikacji, miejsc postojowych, chodników i dojść do nowego budynku. W ramach inwestycji dojdzie do montażu zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne wraz z odprowadzeniem ścieków z budynku.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lubszy to koszt 2 750 000,00 zł brutto, który w całości pokryty będzie z budżetu gminy Woźniki. Z kolei budowa obiektu w Kamienicy sięgnie 2.578.080,00 złotych – z wkładem własnym gminy wynoszącym 951 394,00 złotych. W tym przypadku udało się uzyskać dofinansowanie ze środków zawartych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID 1), przy czym gmina dołoży starań aby rozłożyć środki z dofinasowania na budowę budynków w obu placówkach.

Maksymalny termin ukończenia obu inwestycji wyznaczono na 30 listopada 2021 roku. Podpisanie umów z wykonawcami ma nastąpić w najbliższy piątek 20 listopada.

zdjęcie: spkamienica.edupage.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.