Dobre informacje dla strażaków ochotników. Sejm przyjął nową Ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych

Dobre informacje dla strażaków ochotników. Sejm przyjął nową Ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych

W czwartek 2 grudnia Sejm przyjął projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Posłowie przegłosowali projekt bez głosu sprzeciwu. Głos wstrzymujący oddał tylko jeden parlamentarzysta z klubu Koalicja Obywatelska. 

W Sejmie podczas głosowania obecni byli Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcami nadbryg. Adamem Koniecznym oraz nadbryg. Krzysztofem Hejdukiem.

Nowa Ustawa ma na celu poprawić sytuację Ochotniczych Straży Pożarnych, wzmocnić ich rolę oraz uhonorować wieloletnią i ofiarną służbę strażaków ochotników – Ustawa o OSP to pierwszy w historii akt prawny regulujący kompleksowo organizację i funkcjonowanie tych jednostek. Nowe rozwiązania to również wyraz docenienia działań strażaków ratowników OSP na rzecz lokalnych społeczności – czytamy w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl

Najważniejsze założenia Ustawy o OSP:

  • Świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.
  • Legitymacja strażaka ochotnika,
  • Wzmocniona zostanie ochrona prawna druhów,
  • Szczególnie zasłużeni i wyróżniający się druhowie OSP będą mogli zostać honorowani odznaczeniem – Krzyżem św. Floriana, nadawanym przez Prezydenta RP.
  • Strażacy OSP, w tym członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej, którzy wzorowo wykonują swoje obowiązki, będą mogli także otrzymać specjalne wyróżnienie nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w postaci Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”.
  • Uregulowane zostały kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin. Dotyczy to sytuacji uszczerbku na zdrowiu/śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych.

Jako Poseł intensywnie uczestniczyłem w konsultacjach projektu ustawy. Dziękuję wszystkim druhnom i druhom za zgłoszenie konkretnych uwag i opinii – obecny kształt ustawy to również wasza zasługa – napisał poseł Ziemi Lublinieckiej Andrzej Gawron w portalu społecznościowym Facebook.

W powiecie lublinieckim funkcjonuje 46 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: gmina Boronów (1), gmina Ciasna (8), gmina Herby (6), gmina Kochanowice (6), gmina Koszęcin (6), m. Lubliniec (1), gmina Pawonków (10), gmina Woźniki (8).

Działania prowadzi również Wojskowa Straż Pożarna JWK Lubliniec.

Wszystkie te jednostki wspierają zawodowych strażaków z Komendy Powiatowej PSP Lubliniec.

W 2020 roku druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie lublinieckim wyjeżdżali do 1 240 zgłoszeń (w tym 88 fałszywych alarmów), co oznaczało wzrost w stosunku do 1 023 wyjazdów z roku 2019.

Pełna treść Ustawy: TUTAJ

Jednocześnie podczas głosowania Sejm uchwalił Ustawę o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”: TUTAJ [pdf]

Zdjęcie: archiwum

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.