Dwa sensacyjne zeznania!

Dwa sensacyjne zeznania!

Biolog medyczny – dr Piotr Witczak, zajmujący się immunologią komórkową, jako pracownik Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – AOTMiT zaniepokojony był brakiem raportów HTA dla procedur wdrażanych do walki z Covid-19.

Raporty HTA (Health Technology Assessment) wydawane przez AOTMiT, to standardowa, oparta na dowodach naukowych ocena bezpieczeństwa (zestawienie korzyści i ryzyka) dla wprowadzanych leków i technologii medycznych. Naukowiec zaczął przyglądać się “covidowej polityce” (zbieżnej w prawie wszystkich krajach świata) i zauważył bardzo wiele absurdów, niejasności, a przede wszystkim – brak naukowych podstaw dla wdrażania covidowych zaleceń i procedur! Po miesiącach analizowania badań i gromadzenia danych, 9 października 2021 złożył zeznanie przed polską Komisją śledczą ds. pandemii, powołaną przez Instytut Ordo Medicus.      Dr Piotr Witczak jest członkiem Komisji, przed którą składał zeznanie, dzieląc się specjalistyczną wiedzą z innymi zasiadającymi w niej naukowcami i prawnikami. Jego wypowiedź, to bynajmniej nie ckliwie, emocjonalne bzdury i kłamstwa, jakie prezentuje nam ustawicznie oficjalna rządowa propaganda, z hasłami typu: “noś maskę – chroń siebie i innych”, “zaszczep się dla dziadka”, “zaszczep się – uratujesz komuś życie”. Dr Piotr Witczak podaje naukowe argumenty – twarde dane, wypływające z wniosków rzetelnie przeprowadzonych, przede wszystkim randomizowanych badań, często zestawionych w metaanalizach. Prezentując najwyższy standard badawczej pracy, wyraźnie pokazuje miałkość, fałsz i absurdy serwowane nam w mediach głównego nurtu. Wystąpienie naukowca obejmuje wszystkie najważniejsze “covidowe” tematy: noszenie masek, lockdown i akcję masowych szczepień. https://www.youtube.com/watch?v=QiDeJUOZYv8

Odbyły się już trzy posiedzenia Komisji śledczej ds. pandemii. Celem pracy Komisji jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności obecnej sytuacji i zebranie materiału dowodowego. Przesłuchani byli kolejno: dr Piotr Witczak – biolog medyczny, immunologia komórkowa, dr Norman Pieniążek – genetyk, ekspert od testów PCR w CDC, w Stanach Zjednoczonych i dr n. med. Zbigniew Martyka – specjalista chorób wewnętrznych i zakaźnych, kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej. https://ordomedicus.org

Kilka uwag, dotyczących ostatnio przekazywanych przez rządzących – “odezw do narodu”:

1)  Wszystkie zgony osób zaszczepionych, jeśli wystąpią w terminie do 14 dni od podania genowego preparatu, są kwalifikowane jako zgony osób niezaszczepionych. Dzieje się tak zgodnie z przyjętymi przepisami, że osoba uznawana jest za – “w pełni zaszczepioną”, jeśli od przyjęcia drugiej dawki lub przyjęcia preparatu jednodawkowego upłynęło 14 dni. Prawda, że diabelsko perfidna sytuacja? Zgon takiej osoby – będący zwykle najcięższą postacią NOP (niepożądanego odczynu poszczepiennego), nie tylko nie wchodzi w statystyki NOP, ale – powiększa statystyczną liczbę zgonów wśród niezaszczepionych!

2)  Dane Ministerstwa Zdrowia pokazują, że osoby ze statusem – “zaszczepionych”, w czasie wakacyjnym były testowane 2,7 raza rzadziej niż niezaszczepieni (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 6.05.2021, że zaszczepieni nie podlegają obowiązkowemu testowaniu). Liczba pozytywnych wyników to: dla zaszczepionych 0,35%, a dla niezaszczepionych 0,47%.

3)  Wróciła grypa! Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego informje o zachorowaniu prawie 116 tys. osób na tę chorobę. Diagnozowana jest oczywiście u zaszczepionych, a niezaszczepieni podlegają testom pod kątem – covid-19!

Jakże inaczej w tym świetle wyglądają wystąpienia prasowe min. A. Niedzielskiego! Ministerstwo Zdrowia (…) wprowadza w błąd Polaków co do rzeczywistej skuteczności akcji masowego ” wyszczepiania”, uzasadniając zmanipulowanymi danymi kolejne pomysły na walkę z pandemią, ignorując przy tym nawet własne dane. (A. Golańska-Bault “Kreatywne statystyki Ministerstwa Zdrowia”, Do Rzeczy, nr 43/2021, s. 34-36)

            Dr David E. Martin, prezes M-CAM International Innovation Risk Mangement, organizacji zajmującej się monitorowaniem wszelkich pojawiających się na świecie innowacji oraz analizującej źródła ich finansowania – stanął przed niemiecką Pozaparlamentarną Komisją ds. KORONY, przed którą każdego dnia składają zeznania naukowcy, lekarze, epidemiolodzy, psycholodzy, a także prawnicy i ekonomiści z całego świata, gotowi powtórzyć swoje oświadczenie przed sądem.  

Koordynujący prace Komisji niemiecki prawnik – dr Reiner Fuellmich, przewodniczący także międzynarodowej sieci prawników (zdobył sławę, wygrywając z Volkswagenem i Deusche Bankiem w dwóch głośnych procesach sądowych w obronie interesu konsumentów), przyjął oświadczenie dr. Davida Martina, który omówił historię przejęcia władzy przez koncerny farmaceutyczne i przez stojące za nimi samozwańcze elity. Zrobił to, operując udokumentowanymi danymi, uzyskanymi po analizie ogromnej liczby patentów z ostatnich 20 lat z takich dziedzin, jak: medycyna, farmacja, zdrowie, technologie medyczne (wszystkie dokumenty dostępne są w Publicznym Archiwum Patentowym w ramach programu PAIR).

Dr D. Martin: “Przejrzeliśmy około 4 tysięcy patentów dotyczących koronawirusa SARS i zrobiliśmy drobiazgowy przegląd finansowania z nimi związany. (…) Dokument patentowy opublikowany wiosną 2020 r. ma tu krytyczne znaczenie. Wzięliśmy zgłoszoną sekwencję genową, która została – rzekomo, wyizolowana jako nowy koronawirus (na co wskazywał organ WHO – ICTV – Międzynarodowy Komitet Taksonomii Wirusów) i porównaliśmy ze zgłoszeniami patentowymi zarejestrowanymi do wiosny 2020 r. (…) W rzeczywistości w rejestrach patentowych znaleźliśmy zapisy sekwencji, będących atrybutami nowości koronawirusa w zgłoszeniach patentowych z 1999 roku. Więc, nie tylko, że nie ma tu niczego nowego, to nie ma tu niczego nowego od dwóch dekad! Co potwierdzają zgłoszenia patentowe. (…) Najbardziej rażącym problemem jest to, że Anthony Fauci, dyrektor National Institute of Allergy and Infections Diseases, zlecił i sfinansował badania w celu stworzenia zakaźnego koronawirusa z defektem replikacji, ukierunkowanego specyficznie na ludzkie płuca – wniosek patentowy zgłoszony został 19.04.2002 roku. SARS powstał w laboratorium i został opatentowany – US Patent 727 93 27!

W opisie jest ujęte: konkretne sekwencjonowanie genów, domena wiążąca ACE2, białko kolcowe S1 i inne elementy, o których wiadomo, że składają się na ten przerażający patogen. Zostały zaprojektowane i mogą być syntetyzowane w laboratorium przy użyciu technologii sekwencjonowania genów, dzięki której kod komputerowy można przekształcić w patogen docelowy lub pośredni. (…) Niepokojące było to, że koronawirus rozpatrywany był jako kandydat do stworzenia broni biologicznej.

Pierwszy publiczny raport w tej sprawie złożyliśmy pod koniec 2001 roku – 20 lat temu!”

W dalszej części omawiane są następne kryminalne sprawy, korupcja – w wykonaniu CDC, podane są numery patentów na testy RT PCR oraz opisane, jak złamano 35 US Code par. 101: “Nie można patentować naturalnie występujących substancji”. Tyle sensacyjnych rozbudowanych wątków, że powstać mogłaby nie tylko książka, ale co najmniej seria opowieści. https://odysee.com/@EfektSetnejMaply:4/DavidMartin_PL:f

Prawdziwe wiadomości o tym, co dzieje się na świecie, w różnych krajach, miastach, wśród funkcjonariuszy służb mundurowych i w innych grupach zawodowych. https://www.youtube.com/watch?v=JeNFXbXCTQ8

 1. Fstszonsajonce…

  Odpowiedz
 2. Kradzież czyjegoś tekstu jest zabroniona. Grozi za to brak miejsca w niebie.

  Odpowiedz
 3. Dziękuję bardzo za zamieszczenie tekstu!
  Witam! Tak jak w komentarzach: Faldemara i podszywającego się pod fałszywym imieniem osobnika – wygląda “merytoryczna” dyskusja z treściami, co do których komuś zupełnie brakuje kontrargumentów! A brakuje, bo nie ma dwóch prawd! Światowa “pandemia” została wyreżyserowana (przez kogo?) i rozgłoszona przez sprzedajne media. Rządy w większości krajów zostały kupione i prawdziwe dobro obywateli przestało się liczyć.
  11 LISTOPADA możemy patriotycznie zamanifestować naszą NIEPODLEGŁOŚĆ, którą – ciężką pracą budowali i własną KRWIĄ OKUPILI nasi PRZODKOWIE !

  Odpowiedz
 4. 5 listopada odbyło się IV posiedzenie Komisji śledczej ds. pandemii. Przesłuchiwany Paweł Klimczewski – ekspert analizy rynku, specjalizujący się w analizowaniu danych demograficznych i badaniu rynku mediów oraz w pisaniu unikalnych programów rozwiązujących nietypowe problemy. W swojej pracy łączy wiedzę z wielu dziedzin: socjologii, cybernetyki, statystyki, matematyki, fizyki i informatyki. Autor programów predykcyjnych opartych o modele genetyczne i mechanizmy uczenia maszynowego z wykorzystaniem wielkich zbiorów danych (Big Data).
  W następnym dniu (6.11.21) w trakcie V posiedzenia przed Komisją stanął Inż. Piotr Okorski – inżynier biomedyczny z dwudziestoletnim doświadczeniem. Prowadzi firmę w Warszawie zajmującą się serwisem aparatury medycznej. Swoje usługi świadczy w Szpitalach publicznych i prywatnych na terenie całego kraju.
  Jest biegłym sądowym ustanowionym przez Sąd okręgowy w Lublinie w sprawie z powództwa: Skarb Państwa przeciwko firmie E&K Sp. z o. o. w Lublinie w sprawie realizacji dostawy pochodzącej z zamówienia rządowego na kwotę blisko 200 mln zł. Firma E&K otrzymała przedpłatę na około 152 mln zł na realizację zamówień, ale zamówionych urządzeń nie dostarczyła. (Ordo Medicus – facebook)

  Odpowiedz
 5. Złożył zeznania przed komisją, której jest członkiem. Mocne!

  Odpowiedz
  • Witam! Dr Piotr Witczak podzielił się swoją ogromną wiedzą publicznie. Widzi Pani jakiś konflikt interesów? Bo treść obu zeznań, przy takim zarzucie z Pani strony, to – “pikuś”, tak?
   Warto skierować krytykę w tym kierunku – dla Pani dobra! Tu jest o co zawalczyć!
   Tu zostaliśmy oszukani i sprzedano nasze zdrowie! – W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów o powołaniu Rady Medycznej ds. COVID-19 nie ma zapisu zakazującego konfliktu interesów i większość przedstawicieli Rady, miała lub ma relacje finansowe z koncernami farmaceutycznymi, których wytwory inżynierii genetycznej (zwane szczepionkami) – rekomendują! Potwierdzony konflikt interesów (granty na badania; honoraria; in. korzyści finansowe):
   prof. Krzysztof Simon – Pfizer, Janssen,
   prof. Andrzej Horban – Janssen,
   dr Paweł Grzesiowski – Pfizer,
   prof. Agnieszka Mastalerz-Migas – AstraZeneca, Pfizer,
   prof. Jacek Wysocki – Pfizer, AstraZeneka,
   prof. Miłosz Parczewski – Janssen,
   prof. Robert Flisiak – Janssen,
   prof. Krzysztof Tomasiewicz – Janssen,
   prof. Małgorzata Pawłowska – Janssen
   itd….Maciej Pawlicki “Konflikt interesów” – “Sieci”, 8-14. 02. 2021 r.

   Odpowiedz
 6. A może tu już egzorcyzmów trzeba ?? / przy takich tekstach ?/ Przerażenie |

  Odpowiedz
 7. Niech pani wreszcie przestanie pisac. Się pani swoim zbawieniem zajmie bo czasu już niewiele. Dies diem docet

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.