Dwie strony medalu. Pytamy o korzyści dla nadleśnictwa i samorządów wynikające z WYCINKI DRZEW w rejonie Lublińca

Dwie strony medalu. Pytamy o korzyści dla nadleśnictwa i samorządów wynikające z WYCINKI DRZEW w rejonie Lublińca

Wycinka drzew, prowadzona w ostatnich tygodniach na obszarze Nadleśnictwa Lubliniec, nadal wywołuje ożywioną dyskusję wśród internautów. Część mieszkańców nie zgadza się z rozmiarami i wyznaczoną lokalizacją cięć – zwłaszcza w rejonie lublinieckiej dzielnicy Kokotek – uznając je za poważne uderzenie w ekosystem i estetykę krajobrazową Ziemi Lublinieckiej.

Aby jednak zrównoważyć wszelkie za i przeciw, skontaktowaliśmy się z władzami Nadleśnictwa, dopytując o to czy urządzanie lasów przynosi korzyść Nadleśnictwu, powiatowi oraz gminie, w której prowadzone są prace.

Sprawą intensywnej wycinki drzew zainteresowali się nie tylko mieszkańcy. Problem bardzo szybko przesiąknął na szczebel samorządowy i polityczny. Do tematu odniósł się Poseł Ziemi Lublinieckiej, Andrzej Gawron. W piątek 12 marca specjalne Oświadczenie wydał Burmistrz Lublińca, Edward Maniura. Nieco wcześniej, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubliniec – Zbigniew Znojek oficjalnie podkreślał, że podjęte prace “są zgodne z obowiązującym planem urządzenia lasu zatwierdzonym Decyzją Ministra Środowiska do realizacji przez Nadleśnictwo Lubliniec w latach 2020 – 2029”. [linki poniżej]

My poszliśmy o krok dalej. Po tym jak przedstawiliśmy argumenty zawarte w Petycji mieszkańców skierowanej do władz miasta, sięgnęliśmy również po informacje, które mogą (przynajmniej częściowo) uzasadniać stanowisko organów zarządzających lub realizujących wycinkę. W korespondencji z Nadleśniczym Zbigniewem Znojkiem zapytaliśmy o to jak przebiega dalsze zagospodarowanie pozyskanego drewna oraz czy plan urządzania lasów wiąże się z wpływami finansowymi zasilającymi budżet Nadleśnictwa, powiatu lub gminy.

– Drewno pozyskane z wycinki – prowadzenia cięć, zgodnie z zasadami ekologicznej gospodarki leśnej i na podstawie zatwierdzonego przez ministra środowiska planu urządzenia lasu, podlega sprzedaży: dla przedsiębiorców sektora przemysłu drzewnego zajmujących się jego przerobem (94%), sprzedaży detalicznej dla odbiorców indywidualnych (5%), obejmującej głównie drewno na potrzeby energetyczne – w pełni zaspakajając ich potrzeby w tym zakresie, a także na potrzeby własne Nadleśnictwa związane z prowadzeniem gospodarki leśnej (1%) – wymienia Zbigniew Znojek.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubliniec podkreśla, że przychody Lasów Państwowych w ponad 90 %. pochodzą ze sprzedaży drewna. To zapewnia im samodzielność finansową i umożliwia wykonywanie licznych zadań na rzecz polskich lasów i ich użytkowników, bez korzystania z pieniędzy podatników. Dodaje, że realizacja zadań związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w 2021 roku w Nadleśnictwie Lubliniec odbywa się głównie z udziałem lokalnych przedsiębiorców, a ich rozmiar w ujęciu finansowym planowany jest na kwotę ok. 10 mln zł.

Urządzanie lasów to nie tylko źródło przychodów dla Nadleśnictwa Lubliniec – Nadleśnictwo wnosi opłaty z tytułu podatków lokalnych. Dla gmin powiatu lublinieckiego wyniosą one w 2021 roku 0,5 mln zł – wylicza Zbigniew Znojek. Oprócz tego Nadleśnictwo Lubliniec uczestniczy w realizacji inwestycji opartych na współpracy z samorządami lokalnymi, np. w zakresie budowy dróg. Przykładem jest gmina Ciasna (2015-2021) i współfinansowanie inwestycji drogowych o wartości 0,7 mln zł.

Nadleśnictwo Lubliniec każdego roku przekazuje środki finansowe w kwocie ok. 20 tys. zł między innymi na: wyposażenie w niezbędny sprzęt Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu lublinieckiego, wsparcie finansowe dla szkół w celu organizacji konkursów o tematyce ekologicznej czy na wsparcie innych organizacji pożytku publicznego działających w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Lubliniec.

– Na szczególną uwagę – kontynuuje Nadleśniczy Zbigniew Znojek – zasługuje udział finansowy Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w działaniach wspierających szpitale województwa śląskiego w walce z epidemią koronowirusa. Wartość tego wsparcia wynosi na dzień dzisiejszy 0,5 mln złotych i skorzystał z niego chociażby Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu.

Inne zrealizowane działania Nadleśnictwa Lubliniec na rzecz lokalnej społeczności to m.in. udostepnienie terenów leśnych celem realizacji ścieżek rowerowych (gmina Lubliniec, Ciasna i Pawonków), udostępnienie gruntów Nadleśnictwa Lubliniec na palce zabawa dla dzieci (Lubliniec dzielnica Wymyślacz i Kokotek) czy bezpłatne udostępnianie na potrzeby lokalnej społeczności wiat i miejsca na ognisko przy Leśniczówce Lubliniec, w celu organizacji spotkań i imprez integracyjnych.

[2.03.2021] Petycja Mieszkańców do władz Lublińca: TUTAJ

[4.03.2021] Stanowisko Nadleśnictwa w sprawie wycinki: TUTAJ

[8.03.2021] Stanowisko Posła Ziemi Lublinieckiej, Andrzeja Gawrona: TUTAJ [Facebook]

[12.03.2021] Oświadczenie Burmistrza Miasta Lublińca, Edwarda Maniury: TUTAJ

Rozwój sytuacji na bieżąco śledzą administratorzy profilu “Nasz Kokotek”: TUTAJ [Facebook]

Zdjęcie: Nasz Kokotek [prof. Facebook]

  1. Jasne – rozumiem, że lasy muszą zarabiać itp. Ale dlaczego ktoś nie może planować wycinki z głową? Akurat musiał zostać wycięty las w centrum dzielnicy rekreacyjnej, na terenie o unikatowym ukształtowaniu, na którym znajdują się trasy piesze i rowerowe? Przepraszam, ale lasów w okolicy jest pod dostatkiem i można było skupić się na operacji w miejscu nie psującym krajobrazu, nie niszcząc nielicznych miejscowych biznesów oraz bez zaniżania wartości miejscowych działek. Przecież to co zrobili, to czysty obłęd…

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.