Działka 1,2 ha do kupienia przy ulicy Częstochowskiej

Działka 1,2 ha do kupienia przy ulicy Częstochowskiej

Relacja z XXI sesji Rady Powiatu V kadencji (15 grudnia 2017r.).

Powiat sprzedaje teren o powierzchni 1,2 ha, ale o tym za chwilę, bo najważniejszym punktem XXI sesji było uchwalenie budżetu na rok przyszły. Suma wydatków Powiatu w 2018 r. wyniesie 95 mln zł.  Tradycyjnie najwięcej wydamy na oświatę i pomoc społeczną (w sumie około 61 mln zł), na kolejnych miejscach plasują się wydatki na administrację publiczną (prawie 9 mln), transport (prawie 7 mln) i straż pożarną (5 mln). Zdecydowana większość wydatków to wydatki stałe. Na tzw. wydatki majątkowe (potocznie zwane inwestycjami) pozostaje 15 mln zł. W ramach tej kwoty zrealizowane zostaną następujące zadania:

  • rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu (2 mln),
  • termoizolacje budynków powiatowych (3,7 mln),
  • rozbudowa i remonty w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (3,7 mln),
  • poprawa diagnostyki chorób układu oddechowego (0,2 mln),
  • modernizacje i zakup sprzętu dla SP ZOZ (0,4 mln),
  • przebudowa ulicy Hajdy Wawrzyńca i ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Lublińcu (3,3 mln),
  • budowa węzła przesiadkowego w Lublińcu wraz z siecią ścieżek rowerowych (0,5 mln).

Tyle o budżecie, a wracając do tematu tytułowego, Rada podjęła uchwałę upoważniającą Zarząd do sprzedaży terenu przy ulicy Częstochowskiej. Konkretnie chodzi o działkę o numerze 1929/107 o powierzchni 1,2 ha (na załączonym zrzucie ekranu z powiatowego geoportalu – jest to teren obrysowany żółtą linią). Działka położona jest obok działek budowlanych, które Powiat próbuje od dłuższego czasu bezskutecznie sprzedać indywidualnym inwestorom. Pomimo przystępnych cen zainteresowanych brak, stąd moje pytanie do Starosty o sens wystawiania na sprzedaż kolejnych gruntów w tym rejonie. W odpowiedzi Starosta poinformował Radę, że tym razem teren ten oferowany będzie w całości (bez podziału na indywidualne działki budowlane) z przeznaczeniem go nie tylko na cele mieszkaniowe, ale także na cele usługowe. Czyli należy domniemać, że chodzi o ofertę, która skierowana zostanie do deweloperów.

Na koniec ciekawostka przekazana przez Starostę. W Lublińcu będzie się mieściło dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej na obszar Województwa Śląskiego. Będzie ono miało siedzibę w budynku dawnego WKU, w którym pono już trwają prace remontowe.

iklobus.lunet.pl

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.