Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu realizują nowe Plany Działań Priorytetowych

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu realizują nowe Plany Działań Priorytetowych

Celem działań priorytetowych lublinieckich dzielnicowych, jest wskazanie istotnych problemów w danym rejonie służbowym dzielnicowego oraz dążenie do skutecznej eliminacji zagrożenia bądź jego zminimalizowania. Jest to narzędzie, którego celem jest uspołecznienie zadań realizowanych przez dzielnicowych i ma służyć zwiększeniu kontaktów dzielnicowego ze społeczeństwem, dla skutecznego współdziałania z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie.

Dla każdego rejonu dzielnicowego ustalony jest zakres działań priorytetowych, który wynika ze specyfiki rewiru i problemów zgłaszanych przez mieszkańców. Takie plany realizowane są w półrocznych cyklach. Każdy może sprawdzić, co w jego najbliższej okolicy należy do zadań priorytetowych dzielnicowego.

W powiecie lublinieckim służbę pełni 18 dzielnicowych, tj. 12 w Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu oraz po trzech w Komisariacie Policji w Woźnikach i Posterunku Policji w Koszęcinie. Głównym ich zadaniem jest bezpośredni kontakt z mieszkańcami, pomoc w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Od 1 lutego 2023r. do 31 lipca 2023 r. lublinieccy dzielnicowi realizują nowe plany działań priorytetowych, które w swoim zakresie obejmują główne zjawiska, jakie mundurowi zamierzają eliminować w swoich rewirach.

Ponadto dzielnicowi przypominają, że istnieje narzędzie umożliwiające powiadomienie Policji o zagrożeniach występujących w okolicy – to Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Sygnały naniesione na nią, policjanci sprawdzają i weryfikują. Te potwierdzone mają dalszy ciąg i konsekwencje. Wiele zgłoszeń podlega nadal weryfikacji, a patrole kontrolują dane miejsce kilka razy. To narzędzie pozwala na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie oraz przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali, a także rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wskaż miejsca, w których chcesz częstszych patroli Policji. Warto zaznaczyć, że strona ta nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112.

Każdy dzielnicowy opracowuje plan priorytetowy. Jest to narzędzie, które ma uspołecznić zadania realizowane przez dzielnicowych i zwiększyć skuteczność współdziałania dzielnicowego z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. W ramach planu priorytetowego dzielnicowy przez pół roku pracuje nad rozwiązaniem konkretnego problemu, który występuje w jego rejonie służbowym, a jest uciążliwy dla mieszkańców. Po upływie sześciu miesięcy kończy realizację planu, o ile osiągnie zakładane cele lub kontynuuje do czasu ich zrealizowania. Określone zadania wynikają z oczekiwań społecznych uzyskanych podczas spotkań, konsultacji, debat ze społeczeństwem oraz z bieżącej analizy zagrożeń

Sprawny dostęp społeczeństwa do informacji o swoim dzielnicowym ułatwia również aplikacja “Moja Komenda”. Wyszukiwanie najbliższych jednostek Policji, prezentacja komend i komisariatów na mapie w całej Polsce, wyszukanie dzielnicowych po adresie oraz po nazwisku – to tylko niektóre z możliwości, które oferuje nam aplikacja “Moja Komenda”.

Założenia i cele, jakie dzielnicowi będą realizowali przez najbliższe pół roku, dostępne są: TUTAJ

Źródło: lubliniec.policja.gov.pl [w całości]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.