Dziewięć nowych Pomników Przyrody w Lublińcu – czy Karol Słota przekona pozostałych radnych Rady Miejskiej?

Dziewięć nowych Pomników Przyrody w Lublińcu – czy Karol Słota przekona pozostałych radnych Rady Miejskiej?

W czerwcu Karol Słota – radny Rady Miejskiej w Lublińcu rozpoczął działania zmierzające do nadania statusu Pomnika Przyrody grupie dziewięciu dębów szypułkowych znajdujących się na terenie Bulwaru im. Ludwika Okwieki, wybudowanego w tym roku przy ulicy Sportowej.

Drzewa mają około 150 lat i zostały posadzone przed rozpoczęciem budowy dzisiejszego Szpitala Neuropsychiatrycznego. Szpaler dębów tworzy piękny wizualny krajobraz, dlatego zasadnym jest objęcie go szczególną ochroną – argumentuje samorządowiec w interpelacji skierowanej 7 września do Burmistrza Lublińca, Edwarda Maniury.

W odpowiedzi na pismo, Wiceburmistrz Miasta Anna Jonczyk – Drzymała potwierdziła, że – Podjęte zostaną działania mające na celu objęcie drzew ochroną prawną, w formie pomnika przyrody – Dodała przy tym, że ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały Rady Gminy w myśl ustawy o ochronie przyrody, po uprzednim uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach.

W proponowanej kwestii katowicki RDOŚ wydał decyzję pozytywną, co umożliwi radnym przystąpienie do głosowania. Akceptacja samorządowców będzie oznaczać, że – w myśl § 2 projektu uchwały – w stosunku do pomników przyrody na Bulwarze Okwieki wprowadzone zostaną zakazy:

  • niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
  • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
  • uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
  • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
  • zmiany sposobu użytkowania ziemi;
  • umieszczania tablic reklamowych.

Głosowanie Rady Miejskiej w Lublińcu odbędzie się podczas Sesji w 18 listopada, w punkcie 17. Co jeszcze czeka nas w trakcie czwartkowego posiedzenia? 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.