GDDKiA w Katowicach zarekomendowała WARIANT drogi ekspresowej S11 w powiecie lublinieckim!

GDDKiA w Katowicach zarekomendowała WARIANT drogi ekspresowej S11 w powiecie lublinieckim!

Katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pracuje nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym dla budowy drogi ekspresowej S11 w województwie śląskim.

Jednym z elementów tej procedury są opinie wypracowane w trakcie posiedzeń organizowanych przez Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

Według informacji, którą uzyskaliśmy w GDDKiA Katowice, ZOPI zarekomendowało już poszczególne warianty przebiegu S11 w naszym regionie.

Jeśli chodzi o powiat lubliniecki – Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych oddziału GDDKiA Katowice zarekomendował wariant zielony na całej długości powiatu, a więc od granicy z województwem opolskim w rejonie Sierakowa Śląskiego do granicy z powiatem tarnogórskim, na południowym krańcu powiatu – poinformował w rozmowie z Lublinieckim.pl Tomasz Sitarz z Wydziału Dokumentacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.

Wariant zielony w powiecie lublinieckim jest wariantem wysuniętym najdalej na wschód spośród wszystkich proponowanych przebiegów S11. W znacznym stopniu wytyczony został na terenach leśnych. W Gminie Ciasna otacza on od zachodu miejscowości Jeżowa i Molna. Następnie pokrywa się z wariantem niebieskim i w Gminie Pawonków przecina obszar pomiędzy Lisowicami a Pawonkowem oraz omija Solarnię od strony wschodniej. Kończy się na granicy z powiatem tarnogórskim, nieco na zachód od obecnej drogi krajowej nr 11 [patrz: mapa poniżej]

Na etapie opiniowania ZOPI zgłosiła uwagi i poprawki (głównie z zakresu geologii), które wprowadzane są jeszcze do dokumentacji. Po dokonaniu korekt katowicki oddział zwróci się z wnioskiem do centrali GDDKiA w Warszawie o powołanie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Wówczas stołeczna komisja w specjalnym protokole zatwierdzi dokumentację projektową oraz rekomendowany wariant. Najprawdopodobniej KOPI podtrzyma rekomendację dla wariantu zielonego – ostateczna decyzja ma zapaść w listopadzie.

Węzły

Bardzo ważnym elementem inwestycji będą węzły pozwalające na zjazd z drogi S11 lub wjazd na ekspresówkę. Jak podkreślił Tomasz Sitarz, w przypadku zatwierdzenia wariantu zielonego będą one zgodne właśnie z tą linią komunikacyjną. Trzy węzły powstałyby wówczas na granicy powiatu lublinieckiego z woj. opolskim (na północ od Sierakowa) i powiatem tarnogórskim, a także w rejonie przecięcia S11 z drogą krajową nr 46 (w kierunku Opola).

Co z odwołaniami i petycjami przeciwnymi wariantowi zielonemu?

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe kończy się wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Mieszkańcy lub samorządowcy, po zatwierdzeniu rekomendacji wariantu zielonego, oczywiście mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do RDOŚ. My jako Generalna Dyrekcja, na poziomie opracowywania STEŚ, uwzględniliśmy wszystkie uwagi lokalnych społeczności i stanowiska gmin zebrane w trakcie konsultacji czy poprzez otrzymane pisma – zaznaczył T. Sitarz.

Kilka poprzednich tekstów [2019-2021]

Znamy pierwsze warianty przebiegu drogi ekspresowej S11!

S11 w Gminie Ciasna. Złoty środek… daleko za zakrętem.

Droga S11 w Gminie Pawonków. Który wariant wybrali Radni?

Gmina Kochanowice chce wzmocnić stanowisko dotyczące wybranego wariantu drogi S11.

Droga ekspresowa S11: Jeżowa walczy o wariant zielony.

Aktywiści z Jeżowej i Sierakowa Śląskiego rozpoczęli zbiórkę podpisów w sprawie S11. Czego żądają?

Lublińczanie za wariantem niebieskim. Trudne rozmowy nad przebiegiem drogi ekspresowej S11. [FILM]

Droga ekspresowa S11. Lublinieccy radni oficjalnie za wariantem… ?

DROGA EKSPRESOWA S11. Burzliwe spotkanie w Lubecku. W czwartek rozmowy w Gminie Ciasna.

Mieszkańcy Gminy Ciasna za ZIELONYM wariantem przebiegu drogi S11. Trwa bitwa o lokalizację węzła.

Droga ekspresowa S11: Węzeł w centrum Gminy Ciasna? Przedsiębiorcy mogą wkroczyć do gry.

Powiat lubliniecki coraz bardziej podzielony w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S11. Kuriozalna strategia samorządowców z Ciasnej

Projekt drogi ekspresowej S11 w woj. śląskim na ukończeniu. Znamy kolejne plany i terminy związane z inwestycją

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.