Głosowanie bez dyskusji – czy o to chodzi komisji statutowej Rady Miasta

Głosowanie bez dyskusji – czy o to chodzi komisji statutowej Rady Miasta

Bardzo ciekawy artykuł zamieszczony został na stronie komitetu wyborczego Forum Samorządu Lublinieckiego http://forumsamorzadowe.org/. Zdecydowanie wykracza o poza ramy kampanijnych tematów publikowanych w związku z wyborami, dlatego zdecydowaliśmy się zaprezentować go na naszym portalu. Chodzi o propozycję nowego Statutu Miasta,  która przygotowana została przez komisję statutowa Rady. W istotny sposób ogranicza ona radnym możliwość wypowiedzi, umożliwiając głosowanie nad uchwałą bez przeprowadzenia dyskusji.  Trudno uwierzyć, że ktoś na serio zgłasza takie propozycje. Pozostaje wiara, że to zwykła pomyłka i Rada w zdecydowany sposób odetnie się od tego projektu. Zapraszamy do lektury tekstu Franciszka Wróbla.

Jednym z najważniejszych dokumentów mających wpływ na pracę Radnych oraz Rady jest Statut Miasta. Po burzliwych obradach nowy statut Miasta Lublińca udało się uchwalić jesienią 2016 r., jednak wprowadzona niedawno przez Sejm nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym spowodowała konieczność dokonania ponownych zmian w Statucie. Gorący okres, jakim jest obecnie trwająca kampania wyborcza, stanowczo nie jest najlepszym momentem do debat o Statucie Miasta. Obecni radni, kandydaci na radnych oraz mieszkańcy chcą rozmawiać o rezultatach minionej kadencji oraz planach na przyszłość. Dyskusje toczą się raczej na temat dróg, chodników, placów zabaw lub basenu. Trudno znaleźć czas na analizę zapisów w Statucie. Tak ważny akt prawny nie powinien być orężem do walki, dlatego wiele osób uważa, że to nie jest dobry czas na dokonywanie w nim zmian

Ale właściwie kiedy będzie lepsza okazja, jeśli nie teraz. Trawa kampania, nikt z nas nie potrafi przewidzieć , komu mieszkańcy powierzą stanowienie prawa oraz kontroli nad Miastem w następnej kadencji. Z tego względu wprowadzone dziś zmiany, które obowiązywałyby od następnej kadencji, dają szansę, by nikt nie forsował zapisów w Statucie korzystnych wyłącznie dla swojej grupy.

Na początku września wszyscy radni Rady Miejskiej otrzymali projekt nowego Statutu przygotowany przez Komisje Statutową, w którym, co dziwne, ponownie znalazły się propozycje zapisów odrzuconych przez większość radnych podczas głosowań w 2016 r. Propozycje te dotyczą przede wszystkim ograniczenia radnym swobody wypowiedzi w niektórych okolicznościach, skracania do 1 minuty czasu wystąpienia oraz wprowadzają możliwość głosowania nad uchwałą bez możliwości przeprowadzenia dyskusji. W myśl zapisów projektu Statutu, jeśli któryś z radnych zgłosi „wniosek formalny” o „przeprowadzenie głosowania bez dyskusji”, wniosek ten musi być przegłosowany w pierwszej kolejności, co może uniemożliwić innym przedstawienie swojego stanowiska lub stanowiska swoich wyborców. Zabieg ten może być wykorzystywany wobec radnych z mniejszych klubów lub wobec radnych niezrzeszonych w żadnym klubie. Etymologia słowa RADNY pochodzi od słowa RADZIĆ, więc to jest jego prawo i obowiązek wobec mieszkańców, których reprezentuje.

Trudno też zgodzić się z propozycją zapisu, mówiącą o tym, że: „jednej osobie może być udzielony głos „ad vocem” nie więcej niż jednokrotnie wobec jednego przedmówcy”. Łacińskim wyrażeniem  „ad vocem” (do tego głosu, w tej sprawie) określa się sytuację, w której zwracamy się z prośbą o udzielenie głosu w dyskusji poza kolejnością, w celu odniesienia się bezpośrednio do słów dopiero co wypowiedzianych przez przedmówcę. Tryb ten jest szczególnie potrzebny, gdy konieczne jest natychmiastowe sprostowanie nieprawdziwych argumentów lub zarzutów. Nikt nie może być pozbawiany prawa do obrony lub walki o prawdę.

Obecny Statut Miasta Lublińca przewiduje, iż w skład Prezydium Rady wchodzi Przewodniczący Rady oraz dwóch Wiceprzewodniczących. Może warto by już dziś ustalić, że Rada Miasta Lublińca będzie miała jednego Wiceprzewodniczącego. Tak będzie taniej. Deklaracja w tej sprawie została kiedyś złożona, ale nie doczekała się realizacji. Pozostawienie dwóch Wiceprzewodniczących można rozważyć, jeśli wszystkie strony postanowią, że to właśnie największe Kluby będą miały swoich przedstawicieli w Prezydium Rady. Tak będzie sprawiedliwiej i sprawniej. Obecnie funkcje Przewodniczącego Rady oraz dwóch Wiceprzewodniczących pełnią radni jednego Klubu. 

Kolejne proponowane zmiany w Statucie Miasta mają na celu dostosowanie go do obecnie obowiązującej ustawy o samorządzie gminnym. Nowelizacja przepisów przewiduje konieczność powołania przez Radę nowej komisji, która będzie zajmowała się rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji wpływających od mieszkańców. Komisja taka zostanie utworzona z radnych przyszłej kadencji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.