Gmina Boronów wzmacnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Jeszcze w listopadzie wymiana przestarzałych hydrantów

Gmina Boronów wzmacnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Jeszcze w listopadzie wymiana przestarzałych hydrantów

Powodzeniem zakończyło się postępowanie w ramach Zapytania Ofertowego na dostawę i wymianę hydrantów w gminie Boronów. Odnowionych zostanie osiem urządzeń. Koszt wymiany to 34 563 złotych. Prace potrwają maksymalnie do 19 listopada.

Według informacji zamieszczonej na stronach Urzędy gminy Boronów, wymiana niektórych hydrantów związana będzie z czasowym odcięciem wody dla mieszkańców Boronowa, dlatego Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany będzie podać termin wymiany poszczególnych hydrantów przynajmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do robót budowlanych.

Teren dookoła wszystkich hydrantów objętych wymianą musi również zostać doprowadzony do stanu pierwotnego.

W których miejscach dojdzie do wymiany urządzeń?

  • Wymiana zasuwy przed hydrantem w Boronowie przy ul. Wolności (parking). Typ hydrantu podziemny DN-80. Utwardzenie wokół hydrantu: kostka brukowa.
  • Wymiana hydrantu wraz z zasuwą przed hydrantem w Boronowie przy ul. Poznańskiej, plac Ochotniczej Straży Pożarnej. Typ hydrantu podziemny DN-80. Utwardzenie wokół hydrantu: brak.
  • Wymianę hydrantu wraz z zasuwą w Dębowej Górze, przy posesji numer 7. Typ hydrantu nadziemny DN-80. Utwardzenie wokół hydrantu: brak.
  • Wymiana hydrantu w Hucisku przy ul. Różanej za posesją nr 47 (ostatni). Typ hydrantu nadziemny DN-80. Utwardzenie wokół hydrantu: brak.
  • Wymiana hydrantu w Boronowie przy ul. Sienkiewicza, obok parkingu przedsiębiorstwa PERN S.A. Typ hydrantu podziemny DN-80. Utwardzenie wokół hydrantu: kostka brukowa.
  • Wymiana hydrantu oraz zasuwy przed hydrantem w Zumpach przy ul. Zacisznej koło posesji numer 5. Typ hydrantu nadziemny DN-80. Utwardzenie wokół hydrantu: brak.
  • Wymiana hydrantu oraz zasuwy przed hydrantem w Boronowie przy ul. Lompy, obok posesji 2a. Typ hydrantu nadziemny DN-80. Utwardzenie wokół hydrantu: brak. Zasuwa przed hydrantem znajduje się w drodze z kostki brukowej.
  • Wymiana hydrantu oraz zasuwy przed hydrantem w Boronowie przy ul. Wojska Polskiego (obok sklepu Delikatesy). Typ hydrantu nadziemny DN-80. Utwardzenie wokół hydrantu: brak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.