Gmina Boronów zrealizuje dwie duże inwestycje dofinansowane z rządowego programu “Polski Ład”

Gmina Boronów zrealizuje dwie duże inwestycje dofinansowane z rządowego programu “Polski Ład”

Maksymalnie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy potrwa realizacja dwóch inwestycji zaplanowanych w Boronowie.

Pierwsze zadanie obejmuje rozbudowę budynku przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie. Drugie przedsięwzięcie to rozbudowa tutejszego Parku Gminnego.

Łączny koszt obu inwestycji to dokładnie 10 343 713,36 złotych brutto!

Jeśli chodzi o rozbudowę przedszkola, przewiduje się tutaj m.in. przebudowę istniejącego budynku z budową nowej części obiektu. Obok rozbiórki fragmentów istniejących ścian wewnętrznych i zewnętrznych, częściowego demontażu stolarki okiennej oraz schodów zewnętrznych, prace skoncentrują się na przygotowaniu wykopów pod nowe fundamenty, budowie pokrycia dachowego, odpowiedniego rozlokowania ścian wewnętrznych oraz na wyznaczeniu klatki schodowej z szybem windowym.

Wykonane zostaną nowe schody zewnętrzne oraz stolarka okienna. W budynku założona zostanie sieć wodnokanalizacyjna, wentylacja mechaniczna oraz system ogrzewania wodnego a także instalacja elektryczna i niezbędne elementy przeciwpożarowe.

.

Prace związane z rozbudową parku obejmować będą południową część skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Wolności – Planowane prace obejmować będą stworzenie stref wielofunkcyjnych dostosowanych do różnych funkcji i grup wiekowych – czytamy na stronach Urzędu Gminy Boronów.

W ramach inwestycji przewiduje się:

  • rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej,
  • powstanie bulwaru w postaci ścieżki z miejscami spotkań wzdłuż biegu rzeki Liswarta,
  • budowę boiska do siatkówki oraz badmintona,
  • budowę wielofunkcyjnej przestrzeni w postaci wzniesienia z miejscami spotkań, amfiteatrem i widownią,
  • rozbudowę istniejącego placu zabaw o dodatkowe elementy,
  • powstanie strefy typu street workout park (urządzenia do ćwiczeń)
  • zagospodarowanie terenu lasu namorzynowego.

Wzdłuż rzeki Liswarta wytyczona zostanie ścieżka z nawierzchni z żwiru. Wzdłuż niej zaprojektowano małą architekturę w postaci ławek, koszy na śmieci, altan oraz oświetlenia parkowego. We wspomnianym lesie namorzynowym zaplanowano się strefę rekreacyjno-edukacyjną w postaci ścieżek z nawierzchni nieutwardzonej z żwiru ozdobnego oraz drewnianych ramp i trapów.

Na całym terenie projektuje się elementy małej architektury w kolejnych postaci ławek i koszy na śmieci oraz stojaków na rowery, oświetlenia parkowego i altan.

.

Koszt obu zadań, dofinansowanych z programu “Polski Ład” to ponad 4.6 miliona złotych na rozbudowę przedszkola oraz ponad 5.6 miliona złotych przeznaczonych na rozbudowę parku. W obu postępowaniach przetargowych kwoty zabezpieczona przez gminę wynosiły odpowiednio po 4.7 mln.

Rozbudowa parku gminnego będzie finansowana w latach 2022-2023. W roku 2022 Gmina Boronów zapłaci ze środków własnych 300 000,00 (planowane było 480 000,00) a w roku 2023 zapłaci 5 499 115,87 – w tym 4 319 115,87 to środki z Polskiego Ładu a 1 180 000,00 to środki własne.

W podobnym czasie finansowana będzie rozbudowa przedszkola. W tym roku gmina zapłaci ze środków własnych 240 000,00 (początkowo planowano 720 000,00), a w roku 2023 zapłaci 4 653 483,24 – w tym 4 073 483,24 to środki z Polskiego Ładu a 580 000,00 to środki własne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.