Gmina Ciasna zmodernizuje i udostępni część obiektów w byłej jednostce wojskowej w Przywarach? Ruszył przetarg

Gmina Ciasna zmodernizuje i udostępni część obiektów w byłej jednostce wojskowej w Przywarach? Ruszył przetarg

Gmina Ciasna zamierza zmodernizować część obiektów zlokalizowanych na terenie byłej jednostki wojskowej w przysiółku Przywary, w tym bunkier BARS. Celem projektu ma być stworzenie infrastruktury na cele społeczne, rekreacyjne, edukacyjne, kulturalne, gospodarcze i integracyjne. 

Trwa postępowanie przetargowe na realizację pierwszego etapu planowanego zadania.

W przypadku wyłonienia wykonawcy inwestycja polegać będzie na przekształceniu obiektów wartowni i stacji transformatorowej na miejsca pozwalające na świadczenie usług edukacyjnych i konferencyjnych. Z kolei bunkier ma zostać przeznaczony na cele sportowe i rekreacyjne.

Celom rekreacyjnym ma służyć również zagospodarowanie ścieżek, którym zostaną nadane funkcje edukacji krajoznawczej.

W pierwszym etapie objętym przetargiem samorząd przewiduje, że wykonawca zrealizuje inwestycję dotyczącą termomodernizacji bunkru (ocieplenie frontowej ściany zewnętrznej, wentylacja mechaniczna, wykonanie instalacji CO i CWU wraz z montażem pompy ciepła powietrze/powietrze) oraz zagospodaruje teren przy bunkrze montując trzy oprawy oświetleniowe i dwie tablice informacyjne. Wykona również ocieplenie stropodachu w obiekcie stacji transformatorowej.

Wyniki postępowania przetargowego poznamy po 17 maja. 

Więcej informacji: TUTAJ

Zdjęcie: Program Funkcjonalno – Użytkowy [materiały przetargowe, BiP UG Ciasna] 

  1. Jest jeszcze bunkier pod stacja transformatorów.Bylej wartowni. I bardziej ciekawszy jak Bars 202. O nim też warto pomyśleć

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.