Gmina Herby: Zanim ustalą stawki za odbiór odpadów, skonsultują się z mieszkańcami.

Gmina Herby: Zanim ustalą stawki za odbiór odpadów, skonsultują się z mieszkańcami.

Wójt Gminy Herby, Iwona Burek, wydała Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Projektu Uchwały wynikającego z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie co do, zaproponowanych przez gminę, stawek za gospodarowanie odpadami.

Konieczność przeprowadzenia konsultacji wynika z Uchwały Rady Gminy Herby z dnia 9 listopada 2010 roku, w której wyszczególniono sposoby konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego gminy.

Do treści Zarządzenia Wójta Gminy Herby załączono Projekt Uchwały, w którym wymieniono nowe, miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości. Proponowane kwoty sugerują wzrost dotychczasowych cen – z 9 na 12 złotych za odbiór odpadów segregowanych oraz z 16 do 20 złotych w przypadku odpadów mieszanych.

Konsultacje potrwają do 17 czerwca i prowadzone są w formie umieszczenia Projektu Uchwały na internetowej stronie Urzędu Gminy. Mieszkańcy będą mogli również wyrażać swoje uwagi i opinie drogą elektroniczną, pod adresem gmina@herby.pl lub bezpośrednio w sekretariacie urzędu.

Wyjaśnień w sprawie Projektu Uchwały udzielać będzie podinspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki odpadami – czytamy w treści Zarządzenia. Po zakończeniu konsultacji Uchwała będzie rozpatrywana przez Radę Gminy Herby.

Treść Projektu Uchwały dostępna jest TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.