Gmina Kochanowice planuje adaptację kolejnego budynku na terenie dawnego folwarku. Ruszył przetarg

Gmina Kochanowice planuje adaptację kolejnego budynku na terenie dawnego folwarku. Ruszył przetarg

W listopadzie 2020 roku informowaliśmy o udanym przetargu na wykonanie rekonstrukcji i renowacji budynku zabytkowej gorzelni w Kochcicach. Celem inwestycji jest stworzenie muzeum techniki oraz miejsca przeznaczonego do organizacji wydarzeń kulturalnych.

Gmina Kochanowice przystąpiła właśnie do kolejnego etapu przekształcania tutejszej zabudowy pofolwarcznej publikując ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą: “Rewitalizacja popegeerowskich obiektów poprzez adaptację zabytkowych zabudowań pofolwarcznych – zapewnienie dostępu do usług społecznych [roboty budowlane]”

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja istniejącego budynku ujeżdżalni na wielofunkcyjną salę usługową wraz z adaptacją części pomieszczeń istniejących zabudowań na pomieszczenia zaplecza obiektu.

W ramach prac zaplanowano m.in.:

  • przystosowanie budynku dawnej ujeżdżalni koni i części pomieszczeń gospodarczych dawnego folwarku dla potrzeb wielofunkcyjnej sali usługowej z zapleczem (biuro, pomieszczenie gospodarcze, węzeł sanitarny),
  • rekonstrukcję zniszczonej więźby dachowej i słupów;
  • przywrócenie drewnianej stolarki okiennej, w nawiązaniu do stolarki oryginalnej;
  • wykonanie kompleksowego wyposażenia i wystroju wnętrza;
  • wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych (ogrzewania wraz ze źródłem ciepła, instalacji olejowej, wentylacji mechanicznej, wody, kanalizacji sanitarnej) instalacji elektrycznych (oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, gniazd, zasilania obwodów gniazd zasilania komputerów oraz instalację odgromową);
  • rozbudowę obiektu o część przeszkloną z wejściem głównym;
  • utwardzenie terenu wokół budynku, wykonanie podjazdu, dojść pieszych do budynku i pieszo – jezdnych oraz elementów małej architektury;
  • dostawę elementów wyposażenia [szczegóły TUTAJ]

Na planowaną adaptację ujeżdżalni Gmina Kochanowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 4,5 mln złotych z Rządowego Programu Polski Ład. W przypadku wyłonienia wykonawcy, inwestycja podzielona zostanie na dwa etapy: pierwszy potrwa do 31 października 2022 roku, a drugi do 15 miesiąca licząc od dnia zawarcia umowy z wykonawcą. Termin składania ofert upływa w dniu 4 kwietnia. W następnych dniach dowiemy się czy inwestycja dojdzie do skutku.

Zabudowa folwarczna wraz z gorzelnią w Kochcicach wzniesiona została w latach 1900 – 1903 przez Ludwika von Ballestrema. Następnie, do 1909 roku, Ludwik prowadził budowę neobarokowego pałacu wraz z parkiem. Ujeżdżalnia pełniła swoją funkcję do wybuchu II wojny światowej. Po ucieczce Ballestremów w 1945 roku nieruchomości zostały upaństwowione. Wraz z gruntami ornymi i łąkami przeznaczono je pod działalność PGR’u Kochcice.

Murowana ujeżdżalnia służyła wówczas jako budynek garażowo – warsztatowy. W tym okresie wykonano tutaj posadzkę betonową na oryginalnej posadzce drewnianej. Około 2000 roku budynek opustoszał, a w kolejnych latach popadał w ruinę. Wiele elementów (głównie blacha cynkowa) zostało rozkradzionych. Spowodowało to szybką degradacją obiektu. W efekcie ujeżdżalnia pozbawiona jest dachu i nie nadaje się do użytkowania.

Nieruchomość stanowi część zabudowy szeregowej, zespoloną z pozostałymi zabudowaniami folwarcznymi takimi jak stajnia, wozownia, kuźnia i stolarnia. W kompleksie zabudowań folwarcznych występują również inne obiekty: rządcówka, cielętnik, spichlerz, pięć budynków mieszkalnych oraz budynek przemysłowy – wspomniana gorzelnia [na podstawie: BiP UM Kochanowice]

Zdjęcie powyżej: Łukasz Karnatowski

Film: Fly4You [ prof. Youtube]

Czytaj również [11/2020]

KOCHCICE: Zabytkowa gorzelnia powróci do życia! Przed nami renowacja obiektu – co powstanie wewnątrz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.