Gmina Kochanowice: Ważna informacja dla uczestników naboru do Programu “Słoneczna Gmina” z 2017 roku

Gmina Kochanowice: Ważna informacja dla uczestników naboru do Programu “Słoneczna Gmina” z 2017 roku

Gmina Kochanowice poinformowała o korzystnej decyzji Zarządu Województwa Śląskiego, który uchwałą Nr 92/306/VI/2022, dokonał wyboru do dofinansowania partnerskiego projektu pn.: “Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków” w ramach programu “Słoneczna Gmina”.

Przypominamy, że nasz projekt, jako pozytywnie oceniony, od 2018 roku znajdował się na liście rezerwowej ze względu na ograniczoną ilość dostępnych wówczas środków finansowych – poinformowano na stronie Urzędu Gminy Kochanowice. Województwo Śląskie pozyskało jednak dodatkowe środki w ramach mechanizmu REACT EU.

Samorząd przystępuje zatem do realizacji programu.

W pierwszej kolejności konieczna jest weryfikacja uczestników Programu, czyli tych właścicieli, którzy pod koniec 2017 roku, podczas prowadzonego naboru, złożyli deklarację i mieli przygotowaną uproszczoną dokumentację techniczną dla wybranych instalacji.

Co ważne, program musi zostać zrealizowany w takim samym zakresie, jaki był określony w złożonym w 2018 roku przez Gminę wniosku. Warunki dofinansowania pozostają te same, tj. 85 % kwoty netto instalacji.

– czytamy w opublikowanym komunikacie.

Dofinansowanie obejmuje bez zmian trzy rodzaje instalacji, tj.:

  • instalacja fotowoltaiczna,
  • instalacja solarna,
  • kocioł na pelet.

W gminie Kochanowice uruchomiony został Punkt Informacyjny Programu „Słoneczna Gmina”, który będzie czynny w najbliższą środę 2 marca 2022 r. w godzinach od 10:00 do 17:00, w Gminnym Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach na I piętrze.

Kolejny dyżur Punktu Informacyjnego planowany jest na dzień 9 marca 2022 r. w tych samych godzinach. O kolejnych dyżurach gmina będzie informować na bieżąco na stronie internetowej gminy w zakładce „Dla mieszkańców” oraz „Ekologia”.

Czasu nie ma zbyt wiele, więc prosimy, aby niezwłocznie zgłosić się do Punktu Informacyjnego, aby złożyć pisemną deklarację uczestnictwa lub rezygnacji – podkreślają władze gminy.

Ostateczny termin złożenia deklaracji to 9 marca 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.