Gmina Pawonków przed ważną inwestycją drogową. Rusza przebudowa odcinka łączącego dwie miejscowości

Gmina Pawonków przed ważną inwestycją drogową. Rusza przebudowa odcinka łączącego dwie miejscowości

W najbliższych dniach dojdzie do podpisania umowy zawartej przez Gminę Pawonków z wykonawcą przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych pomiędzy ul. Stawową w Kośmidrach a ul. Strażacką w Solarni. Termin realizacji prac na odcinku o długości 2,5 km określono na 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Koszt inwestycji to 1 859 530 złotych. 

Z informacji zawartych w materiałach przetargowych wynika, że obecnie w nawierzchni drogi występują deformacje. Zdeformowane są również pobocza – są one porośnięte trawą i występują tu liczne ubytki. Rowy nie posiadają spadków podłużnych. Są zamulone, porośnięte krzewami oraz trawą, co dodatkowo utrudnia a nawet uniemożliwia odpływ wód. Miejscami wody z jezdni odprowadzane są na pobocza i tam tworzą rozlewiska. Pozarastane lub pozarywane są również przepusty pod zjazdami i mijankami.

Przebudowa drogi polegała będzie na mechanicznym wykonaniu koryta, stabilizacji cementowej, podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, ułożeniu dwóch warstw nawierzchni asfaltowej (wiążącej – 4 cm i ścieralnej 4 cm) oraz na wykonaniu robót wykończeniowych. Zakres prac obejmuje także regulację zaworów wodociągowych i zabezpieczenie kolidujących sieci uzbrojenia terenu (sieć energetyczna).

Szerokość jezdni wynosić będzie 4 metry.

W zakres inwestycji wejdzie przebudowa zjazdów na pola i do posesji oraz wykonanie remontu rowów i przepustów na zjazdach, mijankach w celu prawidłowego odwodnienia. Przebudowa obejmie poprawę geometrii skrzyżowań w granicach pasa drogowego.

Inwestycja w liczbach:

 • nawierzchnia z betonu asfaltowego – 10 800,83 m2
 • zjazdy z kruszywa łamanego – 394,21 m2
 • pobocze utwardzone kruszywem szer. 0,75m – 3911,07 m2
 • przepusty z rur żelbetowych fi 400 – 382,00 m
 • brukowanie wlotu i wylotu – 62 szt
 • przepusty z rur żelbetowych fi 500 – 18 m
 • ścianki czołowe żelbetowe – 4,0 szt
 • remont rowów – 4833,60 mb
 1. Co to za cena z kosmosu? Chyba kogoś pogrzało i to zdrowo.

  Odpowiedz
  • Julian Werner

   Witam.
   Kwota zabezpieczona przez gminę była niższa. Dopiero decyzją Rady Gminy zwiększono środki aby dorównać do tej oferty – najniższej spośród wszystkich ofert złożonych przez uczestników przetargu. Ceny poszły w górę, zatem (z tego co widzę) coraz więcej przetargów, niestety, wygląda w ten sposób… a Mieszkańcy czekają na inwestycje. Pozdrawiam.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz do Julian Werner Anuluj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.