Gmina Woźniki zrealizowała większość inwestycji i zamknęła 2020 rok z nadwyżką budżetową! [raport o stanie gminy]

Gmina Woźniki zrealizowała większość inwestycji i zamknęła 2020 rok z nadwyżką budżetową! [raport o stanie gminy]

Na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Woźnikach opublikowano “Raport o stanie gminy za rok 2020” będący podsumowaniem działalności władz samorządowych Gminy Woźniki oraz działań i osiągnięć gminy wypracowanych w minionym roku.

Dokumentacja obejmuje w szczególności podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego.

Oddaję w Państwa ręce “Raport o stanie gminy za rok 2020”. Rok ten był wyjątkowy pod każdym względem. Rok zmagań z pandemią koronawirusa, walką o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Woźniki;

Mimo przeciwności, nie tylko udało się zrealizować większość zadań inwestycyjnych, których szczegółowy opis znajdą Państwo w niniejszym Raporcie, ale zamknę­liśmy go nadwyżką budżetową – podkreślił Burmistrz Woźnik, Michał Aloszko.

Dodał, że było to możliwe dzięki dobrej dyscyplinie jed­nostek organizacyjnych gminy i sprawnemu działaniu pracowników Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Aloszko wskazał jednak na problemy, z którymi będzie musiał zmierzyć się samorząd – Wyzwaniem wszystkich gmin, nie tylko województwa śląskiego, jest walka z ujemnym przyrostem demograficznym. Ta sytuacja dotyczy rów­nież Gminy Woźniki, co sprawia, że musimy podjąć czynne działania zmie­rzające do odwrócenia tego trendu – przyznał Burmistrz.

Zaznaczył, że oprócz opracowania i uchwalenia nowych dokumentów planistycznych, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do przygotowania atrakcyjnej oferty mieszkaniowej i inwestycyjnej dla no­wych mieszkańców – Od początku 2021 roku podjęliśmy realne działania zmie­rzające do realizacji tych celów – zapowiedział Burmistrz Michał Aloszko.

Raport o stanie Gminy Woźniki za 2020 rok dostępny jest: TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.