Gminy, powiat, miasto: Które drogi z szansą na dofinansowanie?

Gminy, powiat, miasto: Które drogi z szansą na dofinansowanie?

Wojewoda Śląski zatwierdził listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz odrzuconych na etapie oceny formalnej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Na liście znalazły się drogi położone w powiecie lublinieckim.

.

Ocenie merytorycznej poddane zostaną następujące odcinki:

  • LISÓW – ul. Szkolna
  • LUBLINIEC – ul. Brzozowa
  • BORONÓW – ul. Pogodna + Powstańców Śląskich
  • LUBLINIEC – ul. Stefana Wyszyńskiego + Hajdy Wawrzyńca
  • CIASNA – ul. Lipowa, Polna, Kwiatowa

Wnioskodawcy, których projekty zostały odrzucone z przyczyn formalnych, uzyskali o tym indywidualną informację wraz z uzasadnieniem. Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do negatywnej oceny formalnej do 5 listopada 2018 r.

Złożone zastrzeżenia będą podlegały rozpatrzeniu do 13 listopada 2018 r., tj. terminu ogłoszenia przez wojewodę wstępnej listy rankingowej wniosków w ramach Programu.

 *  *  *

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r.

Celem, do którego dąży minister właściwy do spraw transportu poprzez realizację Programu jest wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego w infrastrukturze drogowej. Niniejszy cel jest systematycznie osiągany poprzez tworzenie bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym – czytamy na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Łączne dofinansowanie zadań w latach 2016-2019, zgodnie z zasadami opisanymi w Programie wynosić będzie 3,5 mld zł.

Lista wniosków zakwalifikowanych – TUTAJ

Lista wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej – TUTAJ

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.