Gminy powiatu lublinieckiego publikują wykazy miejsc przeznaczonych na plakaty wyborcze

Gminy powiatu lublinieckiego publikują wykazy miejsc przeznaczonych na plakaty wyborcze

W myśl Art. 114 Kodeksu Wyborczego władze samorządowe, po rozpoczęciu kampanii wyborczej, zapewniają na obszarze gminy odpowiednią liczbę miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. Podają również wykaz takich miejsc do publicznej wiadomości.

Swoje wykazy publikują już gminy zlokalizowane w powiecie lublinieckim. Mogą być one eksponowane w formie tradycyjnej (ogłoszenia wywieszane na ogólnodostępnych tablicach) oraz przekazywane za pomocą Biuletynów Informacji Publicznej aktualizowanych na urzędowych stronach internetowych.

Mówimy oczywiście o przestrzeniach będących pod bezpośrednią administracją gminy. Co z pozostałymi miejscami?

W Kodeksie Wyborczym warto zwrócić uwagę na Art. 110. § 1. informujący, iż: “Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia

Co ważne, plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów [Art. 110, §6]

Wykazy miejsc przeznaczonych na umieszczanie obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych, a także wszelkie informacje dotyczące wyborów znajdziecie w następujących miejscach:

Gmina Boronów – TUTAJ

Gmina Ciasna – TUTAJ

Gmina Herby – TUTAJ

Gmina Kochanowice – TUTAJ

Gmina Koszęcin – TUTAJ

Miasto Lubliniec – TUTAJ

Gmina Pawonków – TUTAJ

Gmina Woźniki – TUTAJ

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy reguluje prawo wyborcze w Polsce. Zawiera przepisy dotyczące przeprowadzania wyborów parlamentarnych, wyborów prezydenckich, wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego, przepisy o warunkach ich ważności i przepisy karne za wykroczenia i niektóre przestępstwa popełnione przeciwko wyborom. Jest to niezbędna wskazówka zarówno dla komitetów wyborczych, jak i samych wyborców

[dokument dostępny jest: TUTAJ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.