Gminy powiatu lublinieckiego zaapelują do mieszkańców o oszczędzanie wody? Mamy pierwsze sygnały

Gminy powiatu lublinieckiego zaapelują do mieszkańców o oszczędzanie wody? Mamy pierwsze sygnały

Jak wynika z danych aktualizowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w powiecie lublinieckim notuje się najniższy w tym roku wskaźnik wilgotności gleb. To zaledwie 32% na poziomie 7 – 28 cm oraz 40% na głębokości 28 – 100 cm.

Nie jest wykluczone, że jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, gminy wystosują oficjalne apele dotyczące oszczędnego korzystania z wody. Taką decyzję podjęto już w Woźnikach, o czym poinformował nas tutejszy Urząd Miejski. 

Po ciepłym i wilgotnym początku roku 2022, w marcu i kwietniu zagrożenie związane z suszą wzrosło na skutek braku opadów i wysokiego usłonecznienia oraz chwilami silnego wiatru (…). Ostatni większy epizod opadowy miał miejsce na początku kwietnia, kiedy to w znacznej części Polski wystąpiły opady śniegu i deszczu – czytamy na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Od tamtej pory opady były właściwie znikome, co skłania kolejne gminy do publikowania apeli. Jak wyliczają autorzy strony “Świat wody blog”, do 20 maja komunikaty wydało 13 samorządów.

W powiecie lublinieckim z ostatnią taką sytuacją mieliśmy do czynienia w czerwcu 2019 roku, kiedy w obliczu długotrwałych upałów w niektórych urzędach apelowano o umiar w eksploatowaniu systemu wodociągowego.

W komunikatach sprzed niemal trzech lat wskazywano na spadek ciśnienia w sieciach, co w konsekwencji na utrudnioną dostawę wody do mieszkań na wyższych piętrach. Namawiano mieszkańców do ograniczenia zużycia wody w celach innych niż socjalno – bytowe, między innymi takich jak napełnianie oczek wodnych i basenów, mycie samochodów, podlewanie ogródków i trawników.

W tym roku niskie wskaźniki określające wilgotność gleb obserwujemy już w maju, co jeszcze bardziej pogłębia ryzyko deficytu. W sprawie ewentualnych apeli zwróciliśmy się zatem z zapytaniem zarówno do wszystkich gmin powiatu lublinieckiego, jak i do Starostwa Powiatowego. Odpowiedzi będziemy aktualizować na bieżąco:

gm. Boronów – NIE

gm. Ciasna – TAK (w przypadku wystąpienia zagrożenia)

gm. Herby – NIE (apel możliwy w okresie letnim, w zależności od stanu wód)

gm. Kochanowice – ?

gm. Koszęcin – TAK (na początku czerwca, jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie)

m. Lubliniec – ?

gm. Pawonków – TAK (jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie)

gm. Woźniki – TAK

Starostwo Powiatowe – ?

Zagrożenie pożarowe w lasach

Niedobór opadów i wysokie wartości temperatury powietrza oraz zmniejszające się rezerwy zasobów wodnych powodują wzrost zagrożenia pożarowego, szczególnie w lasach, gdzie w ostatnim czasie Straż Pożarna notuje od 50 do 70 pożarów dziennie. W sumie od 1 do 10 maja wybuchło już 547 pożarów lasów. W tym roku szczególnie dużo interwencji miało miejsce w marcu – 10 razy więcej niż w ubiegłym roku w tym samym okresie [źr. IMiGW]

Prezentowane wykresy i animacje powstają na podstawie danych satelitarnych EUMETSAT H-SAF (Satelitarnego Centrum Aplikacyjnego dla Operacyjnej Hydrologii i Gospodarki Wodnej) dla dwóch warstw: 7-28cm oraz 28-100cm. Na podstawie pozyskiwanych raz na dobę danych z czujnika satelitów Metop określa się wilgotność gleby w warstwie powierzchniowej i dalej wykorzystuje w modelu, który oblicza wskaźnik wilgotności dla różnych głębokości, z rozdzielczością przestrzenną wynoszącą 25km. Model uwzględnia również zmienne atmosferyczne, typ pokrycia powierzchni i dominujący w danym pikselu rodzaj gleby [źr. IMiGW]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.