Gminy w powiecie lublinieckim przymierzają się do remontów dróg. Zobacz rozstrzygnięte lub trwające przetargi

Gminy w powiecie lublinieckim przymierzają się do remontów dróg. Zobacz rozstrzygnięte lub trwające przetargi

W gminach powiatu lublinieckiego trwają postępowania przetargowe związane z planowanymi modernizacjami dróg.

Część przetargów dotyczy wykonania projektów i uzyskania niezbędnych zezwoleń – z reguły, w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, stanowią one zielone światło dla uruchomienia postępowań związanych z realizacją prac w terenie.

Inne są już właśnie na tym etapie i w naszych gminach rozstrzygane są ze zmiennym szczęściem.

W niektórych przypadkach samorządy koncentrują się również na budowie kanalizacji, co niejednokrotnie można powiązać z zamiarem późniejszej poprawy stanu nawierzchni danej drogi.

Oto przegląd ostatnich postępowań przetargowych:

Gmina Boronów

 • Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu wraz z uzyskaniem zezwoleń na rozbudowę drogi wojewódzkiej poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Wolności i Poznańskiej w Boronowie, tj. dróg wojewódzkich nr 905 i 907 [zdjęcie]
 • Rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę fragmentu ulicy Korfantego w Boronowie
 • Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień koniecznych do wystąpienia przez Zamawiającego o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania: Rozbudowa drogi w sołectwie Grojec

Gmina Ciasna

 • Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molna
 • W jednym, rozstrzygniętym już przetargu ujęto kilka odcinków drogowych: przebudowa ul. Lompy w Wędzinie (projekt + prace), przebudowa ul. Kochcickiej w Glinicy (projekt + prace), przebudowa ul. Dolnej w Glinicy, Gmina Ciasna (projekt + prace), przebudowa ul. Lubeckie i ul. Lipowej w Glinicy (projekt + prace), przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Glinica, stanowiącej ulicę boczną od ul. Brzezinkowe (projekt + prace), przebudowa sięgaczy ul. Stawowej w Zborowskiem (projekt + prace).

Gmina Herby

 • Trwa postpowanie, którego dotyczące przebudowy ul. Stawowej w Lisowie, polegającej na wykonaniu chodnika na odcinku do skrzyżowania z ul. Sportową na długości 609,3m w kierunku wschodnim.
 • Trwa przetarg na przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej na ulicy Norwida, wraz z budową pompowni wód opadowych i rurociągu tłocznego oraz przyłącza elektroenergetycznego do pompowni.
 • Ogłoszono przetarg na kompleksowy remont 6 dróg gminnych w miejscowości Herby, tj. ul. Krótka, Parkowa, Leśna, Kościuszki, Kilińskiego i Głowackiego. Modernizacja będzie polegała na całkowitej zmianie konstrukcji drogi – podbudowy oraz nawierzchni a także wymianie starych sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
 • Powodzeniem zakończył się przetarg na remont drogi wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ul. Niwskiej w Taninie.

Gmina Kochanowice

 • Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie ścieżki rowerowej, która ma połączyć Kochanowice z Lisowem w gminie Herby [więcej]

Gmina Koszęcin

 • Trwa przetarg na wykonanie budowy 621 metrowej drogi bocznej od ulicy Dębowej do ulicy Wąskiej w miejscowości Strzebiń.
 • Wcześniej rozstrzygnięto postępowanie dotyczące remontu ulicy Leśnej w miejscowości Piłka.

Miasto Lubliniec

 • Pomyślnie rozstrzygnięto procedurę zapytania ofertowego na budowę kanalizacji deszczowej w ul. 3-go Maja w Lublińcu.
 • Trwa przetarg na wykonanie robót związanych z budową drogi wewnętrznej na działce nr 1560/51 przy ul. Płk. W. Wilniewczyca w Lublińcu
 • Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy wydzielonej zatoki autobusowej przy ul. Klonowej w Lublińcu

Gmina Pawonków

 • Trwa przetarg na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na ul. Spacerowej w Pawonkowie.
 • Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy nawierzchni ulicy Bocznej w Solarni.
 • Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy nawierzchni ulicy Lompy w Łagiewnikach Wielkich.
 • Rozstrzygnięto przetarg na cząstkowe remonty nawierzchni dróg gminnych (40 odcinków – więcej TUTAJ)

Gmina Woźniki

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

* KLIKNIJ W NAZWĘ GMINY – zobacz więcej aktualnych przetargów (2022)

 

 1. czy możliwy jest wykonanie drogi łączącej Zborowskie i Kamińsko przez las? Droga potrzebna mieszkańcom i Lasom Państwowym, powinny Lasy Państwowe dać duży wkład w budowie tej długo oczekiwanej drogi

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.