Gminy wybierają nowych ławników. Kto może nimi zostać? Jakie wynagrodzenie?

Gminy wybierają nowych ławników. Kto może nimi zostać? Jakie wynagrodzenie?

Do 30 czerwca Rady Gmin przyjmują zgłoszenia kandydatów na nową, czteroletnią kadencję ławników. Oficjalne rozpoczęcie prac nowych składów nastąpi w grudniu.   

Kandydatury wynikają z Art. 182 Konstytucji, który zapewnia udział obywateli w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Ławnik rozumiany jest tutaj jako sędzia społeczny lub niezawodowy członek składu orzekającego w sądzie.

Po tym jak upłynie termin zgłoszeń kandydatów, od 1 lipca do 31 października trwać będzie procedura wyboru ławników przez Rady Gmin, a podjęte uchwały przesyłane są do stosownych sądów.

Kandydatów mogą zgłaszać prezesi sądów lecz dotyczy to ławników pełniących funkcję w obecnej kadencji. Zgłoszeń mogą dokonywać również stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe lub minimum 50 obywateli posiadających czynne prawo wyborcze.

Kto może zostać ławnikiem? Każdy posiada: polskie obywatelstwo, w pełni korzysta z praw obywatelskich i posiada nieskazitelność. Minimalny wiek kandydata nie może być niższy od 30 i wyższy od 70 roku życia. O stanowisko ławnika może ubiegać się osoba, która jest zatrudniona, prowadzi działalność i od co najmniej roku zamieszkuje miejsce, w którym kandyduje. Kandydat musi być zdolny pod względem zdrowotnym do wykonywania obowiązków ławnika, wreszcie posiada minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ile można zarobić? Ławnikowi biorącemu w rozpoznawaniu spraw sądowych należy się rekompensata finansowa za wykonywane czynności. Od stycznia kwota ta wynosi 100 złotych za udział w posiedzeniu, za każdy dzień, bez względu na czas trwania rozprawy. Członek zespołu otrzymuje także ryczałtowy zwrot kosztów podróży rzędu około 10 złotych.

W całej Polsce nowa kadencja obejmie 14.800 ławników. W samej Warszawie będzie ich 615.

Ogłoszenia o wyborach ławników publikują gminy w Biuletynach Informacji Publicznej (kliknij w nazwę):

Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki.

  1. Cenne informacje. Pozdrawiam !

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.