Hala sportowa oraz sala lekcyjna w ZSP Rusinowice przeznaczone do oddania w najem [OGŁOSZENIE]

Hala sportowa oraz sala lekcyjna w ZSP Rusinowice przeznaczone do oddania w najem [OGŁOSZENIE]

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rusinowicach podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rusinowicach informuje, iż w dniu 28 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Koszęcin oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rusinowicach, na okres 21 dni, wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Niniejszy wykaz obejmuje lokale użytkowe znajdujące się w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 414/8, obręb 0004 Rusinowice:

  • lokal użytkowy o powierzchni 350 m2,
  • lokal użytkowy o powierzchni 50 m2.

Wykaz nieruchomości opublikowano na stronie BIP Urzędu Gminy Koszęcin: www.koszecin.bipgmina.pl w zakładce “Mienie komunalne” [TUTAJ] oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Rusinowicach: www.rusinowiceszkola.edupage.org

Szczegółowych informacji związanych z najmem powyższych nieruchomości udziela Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rusinowicach, ul. 1 Maja 29, tel. 517375744, w godzinach pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

mgr Elżbieta Bryła
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rusinowicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.