Herby, Kochanowice, Lubliniec, Pawonków: Wspólny List Intencyjny w sprawie utworzenia KLASTRA ENERGII

Herby, Kochanowice, Lubliniec, Pawonków: Wspólny List Intencyjny w sprawie utworzenia KLASTRA ENERGII

W Lublińcu podpisano List Intencyjny w celu jak najszybszego utworzenia Lublinieckiego Klastra Energi z udziałem gmin: Herby, Kochanowice, Lubliniec i Pawonków.

Stworzenie Klastra ma doprowadzić do stworzenia wspólnych inicjatyw w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Celem przedsięwzięcia jest m.in. tworzenie samowystarczalnych obiegów energetycznych. Zgodnie z możliwościami, uczestnicy klastra produkujący energię mogą również sprzedać ją bezpośrednio innym uczestnikom klastra, co znacząco obniża koszty.

To również – Integracja podmiotów związanych z sektorem energetycznym, odnawialnych źródeł energii oraz branż pokrewnych, których działalność produkcyjna, usługowa, badawcza i naukowa sprzyja zapewnieniu zrównoważonego rozwoju środowiska lokalnego – poinformowano na stronie Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

List Intencyjny podpisali: Iwona Burek – Wójt Gminy Herby, Ireneusz Czech – Wójt Gminy Kochanowice, Edward Maniura – Burmistrz Miasta Lubliniec oraz Joanna Wons-Kleta – Wójt Gminy Pawonków.

3 listopada w Urzędzie Miejskim w Kaletach, zawarto podobne porozumienie dotyczące organizacji Klastra Energii “Śląskich Zielonych Gmin”. W przedsięwzięcie zaangażowały się trzy samorządy zlokalizowane w naszym powiecie: Boronów, Koszęcin oraz Woźniki, a także Kalety i Miasteczko Śląskie. 

Te gminy z terenu powiatu lublinieckiego będą mogły sprzedawać energię pomiędzy sobą! W Kaletach podpisano list intencyjny

Na podstawie / zdjęcie: lubliniec.eu

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.