Herby, Lubliniec: “Refleksja i rozłąka z bliskimi”. Przedświąteczny czas za murami więzienia

Herby, Lubliniec: “Refleksja i rozłąka z bliskimi”. Przedświąteczny czas za murami więzienia

Zbliżają się ważne w tradycji chrześcijańskiej święta upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. To czas przepełniony radością, ciepłem, przebaczeniem i refleksją.

Pełne przygotowań dni poprzedzające wigilię Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku – również tu, za więziennym murem w Zakładzie Karnym w Herbach, gdzie najważniejszym jest duchowe przygotowanie się do pełnego przeżywania świąt.

Więzienna kaplica

Jak co roku, w Zakładzie Karnym w Herbach i w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu zapewniono skazanym możliwość uczestnictwa w posługach religijnych realizowanych przez kapelanów obydwu jednostek. W tym czasie więcej osadzonych niż zazwyczaj uczestniczy w nabożeństwach i modlitwie, odczuwając potrzebę duchowej odnowy. To pozwala na wyciszenie i refleksję nad tym, co w życiu najważniejsze – Kaplice więzienne to miejsca, w których wielu skazanych doznaje wewnętrznej przemiany – przyznaje mjr Izabela Kapkowska, rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach.

Świąteczna resocjalizacja

W działaniach Służby Więziennej najważniejsza jest misja, jaka przyświeca tej formacji. Przygotowania do świąt stają się kolejną okazją do uświadomienia skazanym, jakie wartości w życiu są najważniejsze. Jednym z oddziaływań zaplanowanych na ten czas jest Program Readaptacji “Obrzędowość świąteczna” realizowany w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu, w ramach którego skazane wykonują kartki świąteczne i ozdoby choinkowe.

W grupach wychowawczych omawianie są tradycje i obrzędy świąteczne, jakie kultywuje się w poszczególnych regionach Polski. Ponadto w ramach programu skazane będą miały udostępnione produkty spożywcze, z których przyrządzą potrawy świąteczne. Z kolei w Zakładzie Karnym w Herbach skazani wykonują ozdoby choinkowe w technice origami oraz inne przedmioty związane ze świętami. Rękodzieła te stanowią dekorację choinek w oddziałach mieszkalnych. Są też przeznaczone dla potrzebujących i dla dzieci.

W indywidualnych przypadkach, po uzyskaniu stosownej zgody, skazani mogą przekazać własnoręcznie wytworzone dekoracje swoim bliskim. Warto podkreślić, że kontakt z rodziną jest bardzo istotnym elementem procesu resocjalizacji. Zachęcenie skazanych do aktywności artystycznej to nie tylko konstruktywne wykorzystanie czasu, ale też pozytywny bodziec do zmian i życia zgodnego z normami po opuszczeniu murów więzienia – podkreśla I. Kapkowska.

Święta za więziennym murem

Zarówno w herbskiej, jak i lublinieckiej jednostce za przyrządzanie posiłków osadzonym odpowiedzialni są funkcjonariusze ds. żywienia. Oczywiście mają już jadłospisy ułożone na okres świąt. W dzień wigilii na kolację będą dostarczane osadzonym do cel mieszkalnych posiłki zgodne z tradycją, aczkolwiek nie będzie tylu potraw, co na naszych stołach. Nie zabraknie jednak pierogów z kapustą i grzybami, barszczu czerwonego, kapusty z grochem i kawałka ryby.

Osadzeni w celach mieszkalnych będą składać sobie życzenia, łamać się opłatkiem i zapewne przeżywać rozłąkę z bliskimi. To wszystko również sprawia, że po świętach pojawia się refleksja. W wielu skazanych następuje przemiana, która dla każdego z nas, jako funkcjonujących w społeczeństwie do którego osadzeni wrócą po zakończeniu kary, jest pozytywna.

Zawsze na służbie

Dla funkcjonariuszy Służby Więziennej święta to również czas służby dla społeczeństwa, dla Polski. Będą wypełniać swoje obowiązki w tym czasie, realizując ustawowe zadania, a przede wszystkim zapewniając bezpieczeństwo i kontynuując oddziaływania resocjalizacyjne na terenie Zakładu Karnego w Herbach i Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu.

Wkładając mundur wiedzą, że nie będą mogli być przy najbliższych w ważnych momentach ich życia, że święta często będą spędzać za murami jednostki. Ale warto, bo służba Rzeczypospolitej i ludziom jest dumą i honorem, bo dzięki temu nasze społeczeństwo i nasze rodziny są bezpieczne, a osoby, które wybrały przestępczą drogę na czas kary są izolowane. Już dzisiaj życzymy funkcjonariuszom spokojnej służby w te święta, ale i w każdy dzień nadchodzącego roku – kończy mjr Izabela Kapkowska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.