III Miejski Projekt Streetworkingowy “Lubliniec – Miasto Dobrych Emocji” 2021. ILE ZAROBILI INSTRUKTORZY?

III Miejski Projekt Streetworkingowy “Lubliniec – Miasto Dobrych Emocji” 2021. ILE ZAROBILI INSTRUKTORZY?

110 złotych za godzinę w ramach realizacji treningów jogi, 306 złotych za godzinę dla instruktora zajęć arteterapeutyczno – przyrodniczych czy 500 złotych za godzinę dla osoby prowadzącej warsztaty muzyczne.

Na takie wynagrodzenia mogli liczyć instruktorzy podczas tegorocznego Miejskiego Projektu Streetworkingowego “Lubliniec – Miasto Dobrych Emocji”, organizowanego na terenie miasta w lipcu i sierpniu.

W ramach przygotowań do trzeciej edycji, w ostatnich dniach maja Urząd Miejski w Lublińcu wydał ogłoszenie o naborze ofert na realizację warsztatów, spotkań, konsultacji i zajęć propagujących “zdrowy, wolny od uzależnień, styl życia”. Wymogiem było zawarcie w ofertach m.in. kwalifikacji instruktorów prowadzących zajęcia, z uwzględnieniem uprawnień do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz kosztów przygotowania zajęć, w tym: wynagrodzenia brutto instruktora oraz kosztów materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

3 października, na prośbę mieszkańców wysłaliśmy mailowe zapytanie do Urzędu Miejskiego w Lublińcu wnioskując o sporządzenie zestawienia wynagrodzeń dla osób realizujących letnie zajęcia streetworkingowe – finansowane ze środków zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – promowane przede wszystkim przez Annę Jonczyk – Drzymała, zastępcę Burmistrza Miasta.

Po rozpatrzeniu naszego wniosku, Burmistrz Lublińca Edward Maniura uznał, że na podstawie Art. 10 ust 1 oraz Art. 14 Ustawy o dostępie do informacji publicznej może udzielić odpowiedzi na zapytanie dotyczące wysokości wynagrodzeń. W korespondencji zwrotnej, którą otrzymaliśmy w miniony czwartek zawarto: rodzaj i całkowitą liczbę godzin poszczególnych zajęć, całkowity koszt wynagrodzenia instruktora wraz z materiałami oraz sprzętem, a także dodatkowe wyliczenie stawek za godzinę.

Rozliczenie Miejskiego Projektu Streetworkingowego “Lubliniec – Miasto Dobrych Emocji” 2021, na podstawie umów zawartych z instruktorami, prezentujemy poniżej:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.