Interwencje Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie lublinieckim. Zobacz statystyki za 2021 rok

Interwencje Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie lublinieckim. Zobacz statystyki za 2021 rok

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu sporządzono statystyki dotyczące liczby interwencji podjętych w 2021 roku przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu lublinieckiego.

W stosunku do roku 2020 niewielki wzrost liczby podjętych interwencji zanotowano w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Lublińcu.

W ogólnym bilansie, w całym powiecie zanotowano łącznie 1391 wyjazdów strażaków ochotników, co oznacza wzrost w stosunku do 1240 działań z 2020 roku i 1023 interwencji podjętych w roku 2019. Należy jednak pamiętać o działaniach dotyczących pandemii koronawirusa. Każdy wyjazd, np. w związku z dezynfekcją przestrzeni publicznej czy transportem seniorów do punktów szczepień, był rejestrowany w systemie.

Jeśli chodzi o wyjazdy strażaków związane z pandemią, w 2021 w powiecie lublinieckim było ich 126 (2020 – 142), zatem nawet jeśli odseparujemy covidowe działania podjęte w ubiegłym roku, liczba wyjazdów stricte strażackich (zagrożenia miejscowe czyli zdarzenia drogowe, skutki wichur, podtopienia itp.) będzie wyższa niż w 2020.

W skali powiatu dwanaście ostatnich miesięcy obfitowało w:

 • 157 pożarów (2020: 1852019: 200)
 • 1145 miejscowych zagrożeń, w tym covid (2020: 967 / 2019: 735)
 • 89 fałszywych alarmów (2020: 88 / 2019: 88)

Jeśli chodzi o ilość interwencji przeprowadzonych na terenie poszczególnych gmin, do których niejednokrotnie dysponuje się zastępy z sąsiednich samorządów, dane za 2021 prezentują się następująco:

 • m. Lubliniec – 324 ……….(2020: 388 / 2019: 302)
 • gm. Koszęcin – 244 ……..(2020: 190 / 2019: 164)
 • gm. Woźniki – 208 ……….(2020: 171 / 2019: 140)
 • gm. Ciasna – 157 ………..(2020: 134 / 2019: 117)
 • gm. Herby – 153 ………….(2020: 124 / 2019: 73)
 • gm. Pawonków – 150 ……(2020: 89 / 2019: 84)
 • gm. Kochanowice 103 ..(2020: 89 / 2019: 98)
 • gm. Boronów – 52 ……….(2020: 55 / 2019: 45)

Interwencje podjęte przez Jednostkę Ratowiczo – Gaśniczą w Lublińcu (zawodowa straż pożarna)

2021 rok: 691 (pożary 140, zagrożenia miejscowe 474, fałszywe 77)

2020 rok: 688 (pożary 169, zagrożenia miejscowe 437, fałszywe 82)

Dużym nieporozumieniem jest traktowanie ilości wyjazdów konkretnych jednostek w kategoriach rankingu czy, co gorsza, wewnętrznej rywalizacji pomiędzy strażakami. Zawodowcy i ochotnicy nieustannie życzą sobie jak najmniejszej liczby interwencji, hołdując znanemu hasłu: “ludziom na ratunek”. Pamiętajmy przy tym, że sami strażacy narażają się na zagrożenia, ryzykując życie lub zdrowie w trakcie akcji. Działają wspólnie z innymi zastępami kiedy dotrą już na miejsce zdarzenia – bez tego trudno wyobrazić sobie prawidłowe i skuteczne działanie jednostek w naszym powiecie. Krótko mówiąc – o rywalizacji nie może być mowy.

Siłą rzeczy, poniżej zamieszczamy szczegółowe dane dotyczące liczby wyjazdów dla każdej z OSP oraz Wojskowej Straży Pożarnej z Lublińca.

Oprócz działań stricte związanych z niesieniem pomocy, w wielu remizach podejmowane są inne inicjatywy. Pojawia się coraz lepszy sprzęt i nowoczesne samochody ratowniczo – gaśnicze. W bazach prowadzone są remonty, których najczęściej podejmują się sami druhowie. Oprócz działań profilaktycznych i warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, strażacy sami uczestniczą w szkoleniach oraz wspierają rozmaite inicjatywy podejmowane przez lokalne społeczności. Wielokrotnie remizy stanowią integracyjne centrum dla całego sołectwa. Straże przyciągają młodzież, kształtując w niej odpowiednie postawy.

Czytaj również:

KP PSP Lubliniec podsumowała 2020 rok. Zobacz STATYSTYKI dotyczące wyjazdów jednostek OSP w naszych gminach

Przestępczość i zdarzenia drogowe w powiecie lublinieckim. Porównanie statystyk za 2021 oraz 2020 rok

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.