Inwestycje 2019: Co czeka nas w Gminie Kochanowice?

Inwestycje 2019: Co czeka nas w Gminie Kochanowice?

Samorząd ogłosił plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2019. Gmina stawia przede wszystkim na ochronę środowiska i zabytków ale wyszczególniła również przebudowę dróg na swoim obszarze.

Jednym z przedmiotów zamówień w 2019 roku ma być modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków, rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz budowa oczyszczalni przydomowych w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia. Realizacja planowana jest w III kwartale tego roku, a szacowany koszt inwestycji to ponad 1,7 miliona złotych.

Kolejnym działaniem będzie montaż odnawialnych źródeł energii, w ramach partnerskiego projektu gmin Kochanowice i Pawonków – przetarg nieograniczony ma odbyć się w III kwartale 2019 roku, a zakładana kwota na jego realizację to 3.7 miliona złotych.

Gmina przymierza się również do adaptacji zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema w Kochcicach. Ten projekt wyniesie ponad 3,4 miliona złotych.

Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową – w IV kwartale roku planowana jest przebudowa ulic Cegielnianej i Zielonej w Kochcicach. Gmina Kochanowice zamierza przeznaczyć tutaj 1.7 miliona złotych.

Dokument – TUTAJ

  1. I tak od paru lat… Jedno i to samo

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.