Jak demokracja, to demokracja! Rewitalizacja Gminy WOŹNIKI z udziałem mieszkańców. Spotkanie już 24 marca

Jak demokracja, to demokracja! Rewitalizacja Gminy WOŹNIKI z udziałem mieszkańców. Spotkanie już 24 marca

W piątek 24 marca o godzinie 15:30 w Urzędzie Miejskim w Woźnikach odbędą się warsztaty informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców posiadających pomysły związane z planowaną Rewitalizacją Gminy Woźniki.

“Chcemy, aby program został sporządzony przy jak najszerszym udziale mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób reprezentujących instytucje kultury, edukacji i sportu” – czytamy na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego.

Przypomnijmy, że 29 grudnia 2022 roku Rada Miejska w Woźnikach przyjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Woźniki do roku 2030. Wyznaczenie konkretnych obszarów, w kolejnym etapie prac, umożliwia opracowanie kompleksowego Programu.

Tworzy on jednocześnie szanse na ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe. Określi cele, kierunki działań i sposoby wyjścia z sytuacji kryzysowej obszarów rewitalizacji Gminy Woźniki, a system monitorowania i oceny programu, zapewni jego skuteczność i efektywność.

W trakcie piątkowych warsztatów przedstawione zostaną: istota, cele i zasady prowadzenia rewitalizacji, a także prezentacja struktury fiszki projektowej oraz zasad realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. konieczność zachowania komplementarności problemowej, przestrzennej i finansowej.

Już teraz można zgłosić swój pomysł na Karcie Projektu Rewitalizacyjnego (do 30.03.2023)

Więcej informacji oraz formularz KPR dostępne są: TUTAJ [wozniki.pl]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.