Jest nas mniej. W 2022 roku spadła liczba mieszkańców powiatu lublinieckiego [dane dla gmin 22/21]

Jest nas mniej. W 2022 roku spadła liczba mieszkańców powiatu lublinieckiego [dane dla gmin 22/21]

Według statystyk, które zebraliśmy we wszystkich urzędach gminnych i miejskich, w minionym roku łączna liczba osób zamieszkujących powiat lubliniecki na pobyt stały spadła o 417 względem roku 2021.

Oczywiście – ze względu na brak przepisów zobowiązujących do meldunku w miejscu faktycznego zamieszkania, dane mogą nieco odbiegać od rzeczywistego zaludnienia powiatu, jednak bazując na liczbach możliwych do sprecyzowania możemy mówić o tendencji spadkowej.

Tylko dwie gminy – Boronów i Kochanowice zanotowały wzrost liczby mieszkańców w porównaniu do 2021 roku. W Urzędach Gmin w Boronowie i Herbach zarejestrowano nieznacznie więcej urodzeń. Jeśli chodzi o liczbę zgonów, wzrost zanotowała tylko Gmina Woźniki.

Zmiany liczby mieszkańców w poszczególnych gminach uzależnione są od wielu czynników. Obok urodzeń i zgonów, ważną przyczyną wydaje się być ekonomia (np. poszukiwanie miejsc pracy), powroty lub dłuższe wyjazdy zagraniczne czy bezdomność. To również mniejsza skłonność do poszerzania dzietności w rodzinach (wg. danych GUS: w Polsce. w kwietniu 2022 przyrost naturalny na 1000 ludności wyniósł -3,6). Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której mieszkaniec przeprowadza się na niewielką odległość (np. z Herb do Blachowni) lecz będzie to już obszar innego powiatu – w przypadku zmiany meldunku wpłynie to zatem na statystykę w obu samorządach.

POWIAT – ROK 2020

  • Liczba mieszkańców: 75 287
  • Mężczyźni: 36 851
  • Kobiety: 38 436
  • Urodzenia: 712
  • Zgony: 1 035

Szczegółowe porównanie 2021/2020:

Spadek liczby mieszkańców zameldowanych w powiecie lublinieckim. Zobacz dane dla gmin [31.12.]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.