Jeszcze w tym roku rejon przystanku autobusowego w Hucisku (gm. Boronów) przejdzie gruntowną przebudowę

Jeszcze w tym roku rejon przystanku autobusowego w Hucisku (gm. Boronów) przejdzie gruntowną przebudowę

Około dwóch miesięcy potrwa przebudowa przystanku autobusowego przy ul. Spokojnej w miejscowości Hucisko. Zadanie obejmuje anie tylko budowę nowej wiaty, ale również przebudowę ul. Spokojnej na 60 metrowym odcinku od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 905 do przystanku, wykonanie drogi dla pieszych, miejsc parkingowych oraz przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego. 

Koszt inwestycji pod nazwą “Przebudowa przystanku autobusowego w Hucisku wraz z funkcją obsługi turystycznej” to ponad 331 tysięcy złotych.

Realizacja zadania rozpocznie się od prac przygotowawczych i rozbiórkowych. W kolejnych etapach zaplanowano roboty ziemne – zabudowę wpustów ulicznych oraz ich podłączenie do istniejącego kanału deszczowego, wykonanie oświetlenia ulicznego, profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego, ułożenie krawężników i obrzeży, ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni, ciągów pieszych, parkingów i zjazdu oraz nasadzenie drzew.

Ważną częścią inwestycji będzie montaż elementów małej architektury – to wiata przystankowa o szerokości 4 metrów, wysokości 2.2 m oraz głębokości 2.5 m z zadaszeniem stalowym i drewnianymi ścianami, wiata rowerowa ze stojakami przeznaczonymi dla 10 jednośladów, tablica ogłoszeń oraz plenerowe ławy i stół.

Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.