Jubileusz kościoła w Glinicy

Jubileusz kościoła w Glinicy

W najbliższą niedzielę 17 grudnia w Glinicy w niewielkim kościele filialnym pw. św. Józefa Robotnika, Diecezjalnego Sanktuarium Maryjnego w Lubecku odbędą się uroczystości związane z 25-leciem poświęcenia tegoż kościoła. To idealny moment, by przypomnieć historię powstania glinickiej Świątyni. Z tej okazji rozmawiamy ks. Andrzejem Bartysiewiczem proboszczem i kustoszem Lubeckiego Sanktuarium.

Ireneusz Gimiński

– Jaka była historia powstania kościoła?

ks. Andrzej Bartysiewicz

Moja obecność w parafii datuje się na rok 2000-ny, więc główny nurt wydarzeń dział się bez mojego udziału. Z tego, co udało mi się ustalić cała historia zaczyna się bodajże w styczniu 1992 roku. Wtedy to z doszło do spotkania mieszkańców Glinicy z ówczesnym proboszczem nie żyjącym już ks. Henrykiem Gajda, na którym postanowiono zaadoptować do celów liturgicznych budynek garaży należących do nieistniejącej już Spółdzielni Kółek Rolniczych. Postacią znamienną w tej historii jest p. Zofia Biela, która jako główna pomysłodawczyni projektu została również przewodniczącą komitetu budowy kościoła i jednocześnie jego skarbnikiem. Zapadła wówczas jeszcze jedna ważna decyzja o wykupieniu przez mieszkańców Glinicy gruntu, na którym znajdował się adaptowany budynek na własność parafii. Trzeba też dodać, że duże znaczenie dla powstania kościoła miało powołanie dnia 25 marca 1992 diecezji gliwickiej, której pasterzem został ks. bp. Jan Wieczorek. Przychylne nastawienie do tej inicjatywy ks. biskupa zdynamizowało proces budowy do tego stopnia, że już 19 grudnia święcił On glinicki kościół pw. św. Józefa Robotnika.

I.G.

– Jak kościółek w Glinicy zmieniał się na przestrzeni tych 25-ciu lat?

ks. A.B.

Potem przyszedł nieco mniej intensywny, ale również ważny czas. Powstało ogrodzenie, gromadzono powoli wyposażenie liturgiczne. Zamontowane zostało nowe nagłośnienie. Z biegiem czasu wymieniliśmy także wyposażenie zakrystii. Docenić też trzeba codzienny trud w pielęgnowaniu otoczenia jak i wnętrza kościoła.

I.G.

– Jak wspólnota przygotowuje się do tak ważnego wydarzenia?

ks. A.B.

– Nim się obejrzeliśmy minęło wspomniane już 25 lat. Uznaliśmy, że z tej okazji należy się kościołowi „mały remont”. W proces ten jest zaangażowanych wiele osób zarówno ten fizyczny, jak i ten materialny. Energiczne działania wykazuje rada sołecka wraz z panią sołtys Grażyną Gała. Budynek kościoła został ocieplony i pokryty nową elewacją. Jak to często przy remontach bywa; zdarzają się niespodzianki! I u nas taką niespodzianką okazała się konieczność wymiany rynien, ale i z tym sobie poradzimy. Zresztą proces odnawiania trwa już od dłuższego czasu, bo w międzyczasie wymienione zostały okna i drzwi główne. W prezbiterium ułożone zostały nowe wykładziny i zakupione nowe krzesła. Jesteśmy w przededniu malowania, a w planach mamy jeszcze modyfikację oświetlenia. Do rozwiązania pozostanie kwestia ogrzewania, ale to trochę bardziej odległa przyszłość.

W najbliższą niedzielę tj. 17 grudnia na uroczystą mszę św. sprawowaną o godzinie 11.30, której będzie przewodniczył ks. biskup senior Gerard Kusz wszystkich serdecznie zapraszamy!

Rozmawiał

Ireneusz Gimiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.